Електронен портал за административни услуги - Стара Загора
вторник, 12 декември 2006


Стара Загора е първият град, който от 10.09.2004 г. има свой електронен портал за административни услуги - част от подготовката на държавните структури за предоставяне на административни услуги на гражданите по електронен път от 01.01.2005 г. според Постановление №153 от 5.06.2004 г. на Министерски съвет.
На електронната страница на адрес http://egateway.sz.government.bg
са представени по една услуга, които предоставят Областна администрация - Стара Загора, РДВР - Стара Загора и две услуги на Община Стара Загора (издаване на дубликат от акт за раждане и заявление за разрешение за строеж).