Национални конкурси "Поезия и песен на Балкана" - Дряново 2006
вторник, 12 декември 2006

ОБЩИНА ДРЯНОВО
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ” – ДРЯНОВО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ – СОФИЯ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ – СОФИЯ

О Б Я В Я В А Т

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

И

НОВА СОЛОВА ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН

„ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН НА БАЛКАНА”

ВСЕКИ УЧАСТНИК В КОНКУРСИТЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ ДО 3 (три) ТВОРБИ,
КОИТО НЕ СА СЕ СЪСТЕЗАВАЛИ В ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОЯВИ.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ – 15 СЕПТЕМВРИ 2006 г.
НА АДРЕС:

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

гр. София 1000
ул. „6-ти септември” № 35
Съюз на българските писатели
за конкурса „Поезия и песен на Балкана”

или

гр. Дряново 5370
Община Дряново
Област Габрово
ул. „Бачо Киро” № 19
за конкурса „Поезия и песен на Балкана”

ЗА НОВА СОЛОВА ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН

гр. София 1000
ул. „Иван Вазов” № 2
Съюз на българските композитори

ЖУРИТО ЩЕ КЛАСИРА ИЗПРАТЕНИТЕ ТВОРБИ И ЩЕ УВЕДОМИ НАГРАДЕНИТЕ АВТОРИ.
ЩЕ БЪДАТ ПРИСЪДЕНИ ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДИ
(ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И НОВА СОЛОВА ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН).

НАГРАДИ

І Награда за стихотворение - 160 лв.
  І Награда за нова солова песен - 200 лв.
ІІ Награда за стихотворение - 120 лв.
  ІІ Награда за нова солова песен - 150 лв.
ІІІ Награда за стихотворение - 100 лв.
  ІІІ Награда за нова солова песен - 120 лв.

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ В КРАЯ НА М. ОКТОМВРИ 2006 г. ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПРАЗНИЦИТЕ „ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН НА БАЛКАНА” В ГР. ДРЯНОВО.

ЗА СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

гр. София

Съюз на българските писатели 02 / 988 06 85
  Съюз на българските композитори 02 / 988 15 60

гр. Дряново

  0676 / 21 77
    0676 / 40 20

Произведенията да се изпращат в голям плик, придружен с малък, в който да са написани трите имена, адрес и телефон за връзка с автора.