Конкурс “Младите таланти на България в обединена Европа”
вторник, 12 декември 2006

По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост


Министерството на културата и туризма

обявява

КОНКУРС

за млади художници и литератори на тема

“Младите таланти на България в обединена Европа”

Конкурсът е в две категории: изобразително изкуство и литература.

   В представените литературни произведения и творби на изобразителното изкуство авторите да защитят своето самочувствие и гордост като носители на многовековна култура, която исторически принадлежи към европейската цивилизация.

   Чрез непреходността на книжовното и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий, да изразят стремежа на народа ни за общуване с културите на европейските народи и за утвърждаване историческата мисия на България като люлка и разпространител на славянската писменост.

   От позициите на днешния ден младите хора могат да разкрият своето разбиране за европейската идея, за ролята на страната ни и нейната уникална култура в общото съзидание на една съвременна духовна общност.

Техники и жанрове:
В категория „Изобразително изкуство” – акварел, пастел, темпера, графика, колаж, масло
В категория „Литература” – приказка, кратък разказ, есе

Възрастови групи:
Първа група – до 10 години; Втора група – от 11 до 13 години; Трета група – от 14 до 19 години.

Творбите ще бъдат оценени от жури и класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група ще получат предметни награди.

Условия за участие:
Кандидатите могат да участват и в двете категории с по едно произведение, специално подготвено за конкурса. Формат на творбата до - 35/50 см. Обем на литературните творби - до 3 страници (100 машинописни реда). Конкурсните работи не подлежат на връщане.

- Краен срок за представяне – 15 май 2005 г. (важи пощенското клеймо от датата на изпращане) на адреса на Областната администрация за съответния регион – за конкурса. Литературните творби се изпращат в три екземпляра.
- Авторите задължително трябва да посочат трите си имена, година на раждане, адрес, учебно заведение и телефон за контакти.
- Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 май 2005 г. на сайта на Министерство на културата и туризма.

За повече информация:
02/ 94-00-975 – Б. Желева
02/ 94-00-827 – С. Хачерян
02/ 94-00-824 – Р. Базайтова