Кръгла маса на тема “Интегрираното образование на деца с увреждания”
вторник, 12 декември 2006


На 18 октомври 2005 г. в зала-фоайе на Община Стара Загора от 13.30 ч. ще се проведе кръгла маса на тема “Интегрираното образование на деца с увреждания”
с участието на представители на Гражданска неформална група на млади хора с увреждания, експерти от отдел „Социални дейности” и отдел „Образование”, неправителствени организации, „Център за независим живот” – София, директори на старозагорски училища, представители на РИО – Стара Загора, ресурсни учители. Кръглата маса е проява по проекта на Британски съвет България “Нашият живот, нашите идеи”, осъществяван от Гражданска неформална група от хора с увреждания – Стара Загора, в партньорство с читалище „Родина” и Библиотека „Родина” - Обществено-информационен център. Домакин на срещата е Община Стара Загора.
Целта на кръглата маса да се представи идеята за интегрираното образование от гледна точка на социалния модел и правата на човека, като се съпостави с действащата в момента образователна система от заинтересованите страни.

В рамките на дискусията ще се опитаме да:
- намерим допирните точки в разбиранията на всички участници, които са максимално близко до социалния модел;
- да изясним отговорностите на отделните институции (кой какви отговорности и какви решения може да взема), ролята на гражданските групи;
- да се обсъдят най-вече с помощта на директорите и ресурсните учители положителните страни на интегрираното образование и съществуващите трудности;
- да се потърси мнението на родители на деца с и без увреждания;
- в края на кръглата маса да се изясни какво предстои да се случи до края на годината в сферата на интегрираното образование, както и има ли вече разработен план за работа през 2006 година.

Гражданска неформална група на млади хора с увреждания