Дискусия на тема Схема на предлагане на услугата „Личен асистент“
вторник, 12 декември 2006

Прессъобщение

Уважаеми дами и господа,

Център за независим живот – София (ЦНЖ) е неправителствена организация, която от 1995 г. работи в сферата на застъпничеството и защитата на човешките права на хората с увреждания.

От януари, 2005 г. ЦНЖ - София започна изпълнението на проект “Да работим и живеем заедно в Европа”, финансиран от Програма Европа 2003 към Делегацията на Европейската комисия в България.
Гражданска неформална група на хора с увреждания – Стара Загора и неправителствени организации на още три града в страната бяха включени като партньори в проекта на ЦНЖ.

Основната цел на проекта е да повиши общественото разбиране по отношение на социалния модел на инвалидност и да разпространи информация за политиките и практиките в сферата на уврежданията в четири Европейски страни, членки на Европейския съюз: Великобритания, Швеция, Естония и Словения. През различните месеци от протичането на проекта в България ще бъдат организирани седмици на четирите европейски страни. В София и четири други града от страната (Видин, Стара Загора, Нови пазар и Бургас) ще бъдат обсъждани различните политики и практики в сферата на уврежданията, като основен акцент ще са проблемите свързани с личните асистенти, архитектурната достъпност и участието на хората с увреждания във формирането на политики и участието им във взимането на стратегически решения.
Постиженията на всяка страна със съдействието на местни активни организации и групи на хора с увреждания, застъпници за човешки права на местно и национално ниво ще бъдат показани чрез провеждането на срещи, уъркшопове и разнообразни публични събития с широката подкрепа на медиите.
Важна необходимост е в поредицата от планирани срещи в рамките на всяка Европейска седмица да се включат и представители на местната и държавна власт, които имат определяща роля във формирането на политиките и преминаването от модел на изолация на хората с увреждания към социално включване.

В тази връзка се обръщаме към вас с покана за среща с хора с увреждания от България и Словения, активни застъпници за човешки права и участници в международното движение за независим живот. На срещата ще бъдат обсъждани всички споменати по-горе въпроси, като се надяваме да получим вашата подкрепа за въвеждането и утвърждането в България на Европейските ценности и практики свързани с човешките права на хората с увреждания.

Представители по програмата:
Катарина Горенц - координатор на програмата за Независим живот в Словения
Матея Павлетиц -
Ваня Пандиева - координатор проект "Да работим и живеем заедно в Европа"
Петър Дадански - сътрудник проект "Да работим и живеем заедно в Европа"

21 юни, 2005 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. в клуб “Отворено общество” ул. “Христо Ботев” № 117А - Работна среща и дискусия на тема - Схема на предлагане на услугата „Личен асистент“ в Словения с хора с увреждания, представители на местната власт (службите за социално подпомагане) и родители

22 юни, 2005 г. от 10 ч. до 11.30 ч. в Община Стара Загора, зала №2 - Среща с общински съветници

За контакти:
Людмила Борисова
Тел. 042/ 603 950