Семинар за ролята на НПО в борбата срещу дискриминацията
вторник, 12 декември 2006

Семинар на тема “Закон за защита срещу дискриминацията”

Проведен бе двудневен обучителен семинар за ролята на НПО в борбата срещу дискриминацията на основата на: раса/етнос, възраст, увреждане, религия/вяра, сексуална ориентация, организиран от Български Хелзински комитет (независима неправителствена организация за защита правата на човека, основана на 14 юли 1992 г.) и финансиран от Европейската комисия.

В обучението участваха български НПО, които работят срещу дискриминация на основата на изброените пет признака. Целта му бе да развие възможностите на гражданското общество в България да работи срещу дискриминацията. Програмата на семинара, разработена от международен екип, включваше понятията за дискриминация, повишаване на чувствителността към нейните прояви, диалог с правителството, подкрепа за жертвите и водене на съдебни дела в контекста на националното законодателство и политика.

В семинара участваха представители на НПО, които:
- работят за защита от дискриминация на силноуязвими общности, като ромите и лицата с умствени затруднения;
- работят на местно равнище;
- членуват в международни и европейски мрежи на антидискриминационни НПО.


6 юни - 7 юни 2005 г., София

Маргарита Илиева - правен консултант в Български хелзински комитет

 

Работен момент от семинара

 
Мога да слушам ...
 
... но имам и собствено мнение!

 Людмила Борисова - сътрудник в ОИЦ, библиотека Родина