Практика по проект "Нашият живот, нашите идеи"
вторник, 12 декември 2006

Практика в Център за независим живот – София

В периода 30.05.2005 г. – 03.06.2005 г., като представители на хората с увреждания от гр. Стара Загора и работещи по под-проект “Колко стъпки има до училище”, част от проект “Нашият живот, нашите идеи” към Британски съвет – България, имахме възможност да се “потопим” в атмосферата на Център за независим живот – София (ЦНЖ), който работи по проблемите на хората с физически увреждания.

Целта на практиката бе хора с увреждания от страната да се запознаят с дейността на ЦНЖ, която включва писане на проекти, участия в срещи с представители на различни институции, запознаване на студенти от Европейския универститет с проблематиката в сферата на уврежданията.

В периода на проведената практика имахме възможност да присъстваме на среща с г-н Адолф Рацка - директор на "Институт за независим живот" в Стокхолм и основоположник на "Европейска мрежа за независим живот", който представи европейските практики за успешно интегриране на хора с увреждания. Наблегна се на най-наболялата тема за хората с увреждания в България – програмите за Личен асистент.

Посетихме и Британския съвет в София, където ни запознаха с дейностите и целите си. Присъствахме на откриването на изложба - рисунки на студенти от различни страни.


30 май - 3 юни 2005 г., София

С Ева Атанасова и Лиза Макманъс - представители на Британски съвет - София

 
Г-н Адолф Рацка (вляво) представя програмите за Личен асистент в Швеция
 

Впечатленията си от практиката изложихме чрез представяне на колаж

 
В библиотеката на Британския съвет

Людмила Борисова - сътрудник в ОИЦ, библиотека Родина
Пламен Генов - председател на Гражданска неформална група за млади хора с увреждания