Стартира проект "Колко стъпки има до училище?" за млади хора с физически увреждания
вторник, 12 декември 2006


През месец ноември стартира проект "Колко стъпки има до училище?" с продължителност 10 месеца (ноември 2004/август 2005), спечелен от Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора с партньор читалище "Родина", финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.

Насочен е към потребността на младите хора от достъпно и качествено образование, което да е един добър старт за тях в живота, както и на желанието им да намерят нови приятели, с които, освен да учат заедно, да се забавляват и прекарват свободното си време.

Целта на проекта е въвеждане на интегрирано обучение в 5 училища от Стара Загора чрез застъпничество на идеята от страна на 20 млади хора с увреждания на възраст от 13 до 25 години с подкрепата на читалище "Родина", като това ще стане възможно чрез:

  • Подбор и обучения на млади хора с увреждания, учещи в масовите училища и извън тях;
  • Класни и извънкласни занимания;
  • Периодични обучения;
  • Хепънинг в подкрепа на интегрираното образование.

Ще търсим партньорство и сътрудничество от институциите, имащи отношение към темата, както и подкрепата на местните и регионалните медии за отразяване на основните ни дейности.

Знаем, че в момента на държавно ниво се работи по въпроса за адаптиране на училищата. Искаме да поясним, че нашата работа е в насока промяна на негативните нагласи относно интегрираното образование и улесняване на младежите чрез обясняване същността на интегрираното образование на достъпен за тях език.

Обръщаме се към всички млади хора с увреждания, които проявяват интерес към темата (относно интегрираното образование и работата по проекта) да ни потърсят на тел. 042/ 603 950 – Обществен информационен център, библиотека "Родина", за контакти: Людмила Борисова.