Проект за Интегриран план за градско възстановяване на Стара Загора
четвъртък, 24 януари 2013
Община Стара Загора е в процес на изпълнение на проект за Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора по Оперативна програма „Регионално развитие". Във връзка с това на 28 януари 2013 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала „Петко Р. Славейков" на общината се организира широко обществено обсъждане за коригиране на предложените зони за въздействие в съответствие с изискванията на Оперативната програма. Необходимо е и гражданите да изразят мнението си по ключови теми, свързани с развитието на града, затова от Община Стара Загора призовават жителите да бъдат активни и да отделят част от времето си, за да отговорят на поставените в специална анкета въпроси. Анкетата може да бъде попълнена онлайн на адрес:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHRvUGMyMHNGU0Q0VE9nRWVRQmpqVFE6MQ

Повече информация можете да получите от сайта на Община Стара Загора.
Последна промяна: четвъртък, 24 януари 2013