Читатели, прочели най-много книги през 2012 г. в библиотека "Родина"
сряда, 19 декември 2012

 

ЧИТАТЕЛИ,
ПРОЧЕЛИ НАЙ-МНОГО КНИГИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
                         В БИБЛИОТЕКА "РОДИНА"
                           

 • Неда Драгомирова Даскалова - 222         
 • Стефка Иванова Стратиева - 219        
 • Руска Динкова Колева - 212         
 • Антония Тенева Владева - 202         
 • Маша Грозева Косева - 199         
 • Кайрене Мокин Хазаросян - 186         
 • Росица Иванова Русева - 186         
 • Еленка Димова Ангелова - 175         
 • Цветанка Николова Николова - 171         
 • Стойно Вълчев Димитров - 169         
 • Танка Стратиева Георгиева - 169         
 • Диана Колева Георгиева- Пилева - 163         
 • Радка Иванова Кълвакова - 162         
 • Стана Божкова Абаджиева - 161         
 • Петко Желязков Димитров - 157          
 • Иванка Николова Илиева - 153         
 • Денка Велкова Тенева - 149         
 • Даниела Русева Иванова - 146         
 • Христо Василев Лобутов - 139         
 • Ирена Русенова Донева - 136         
 • Иван Желев Христов - 133         
 • Иванка Енчева Демирева - 133         
 • Маргарита Христова Чолакова - 131         
 • Тодор Пеев Енев - 131         
 • Виолета Йорданова Желева - 127         
 • Румяна Дончева Махлелиева - 127         
 • Румен Милков Христов - 126         
 • Милка Стефанова Георгиева - 124         
 • Тонка Тонева Цанкова - 123         
 • Люба Томова Пчеларова - 122         
 • Петко Добрев Иванов - 122         
 • Янка Делчева Танева - 122         
 • Мария Ганева Христозова - 121         
 • Петя Стоянова Динева - 120         
 • Димитър Петков Димитров - 119          
 • Таня Динева Матева - 117         
 • Веселин Димитров Ненов - 115         
 • Димитър Петков Димитров - 115         
 • Жулиета Иванова Димитрова - 115         
 • Кичка Михайлова Тодорова - 113         
 • Димитрина Йорданова Николова - 111         
 • Димка Дончева Николова - 111         
 • Димитричка Костадинова Георгиева - 110         
 • Мими Димитрова Колева - 110         
 • Таня Кунева Желязкова - 110      

 

 

 

Последна промяна: сряда, 19 декември 2012