Стара Загора - май 2013
сряда, 19 декември 2012

Май

 

·         90 г. от кн. 1 на "Оранжева земя".  Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот  на сдружените земеделци в Стара Загора. Ред. Методи Друмев, Христо Райковски и Сл. Стоянов. Стара Загора, 1923. /Единствен брой./

 

02.05.

·         70 г. откакто по решение на годишното отчетно-изборно събрание (1943) Културно-просветно дружество "Театър" се преименува в Народно читалище "Родина".

10.05.

·         120 г. от смъртта на хаджи Господин Хаджиславов (1811, Ст.З.-1893), търговец; виден и заслужил деятел на учебното, просветното и църковното дело в града; представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос; първи кмет на града след Освобождението с права на мирови съдия - от април 1878 до май 1879 г.

·         35 г. от смъртта на Мина Николов Иванов (18.09.1896, Ст.З.-1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.

11.05.  

·         155 г. от първото тържествено честване на празника "Св. Св. Кирил и Методий" в Стара Загора (1858).

13.05.

·         45 г. от смъртта на Георги Желев Хинчев (25.05.1897, Ст.З.-1968, София), артист, оперен певец; солист в Народна опера, София.

20.05

·         75 г. от рождението на Ивайло Драганов Калайджиев (1943, Пловдив), инженер, зам. кмет на Община Стара Загора през 1996-1999 г.

21.05.

·         130 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст.З.-06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Съюза на българските писатели и на Туристическото дружество - клон Стара Загора.

22 05.

·         120 г. от смъртта на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З.-1893, София), писател, драматург, театрален деец; първият български режисьор.

25.05.

·         105 г. от откриването на първата междуградска телефонна линия Стара Загора - Русе (1908).

31.05.

·         60 г. от рождението на Светлин Генов Танчев (1953, Кнежа), научен работник, доктор на селскостопанските науки, автор на монографии; ректор на Тракийския университет; кмет на община Стара Загора от 2007 до 2011 г.