Стара Загора - октомври 2013
сряда, 19 декември 2012

Октомври

 

 ·         115 г. от излизането на бр. 2, год. ІІІ  на "Работнически вестник" в Стара Загора. Стара Загора, 1898.  /В Стара Загора излиза до бр. 50, год.ІІІ./

 

 03.10.  

·         155 г. от рождението на Георги Славов (03.10.1858-неизв.), опълченец, общественик; дядо на летец-изтребителя Георги Кюмюрджиев.

·         105 г. от рождението на Олга Стоева Брадистилова (1908, Ст.З.-21.09.1981, София), художничка и поетеса; член на Международната академия "Тиберина", Рим.

 04.10.

·         55 г. от рождението на Георги Танев Чернев (1958), архитект, автор /в колектив/ на проектите на сградите на ОББ и Регионалния исторически музей в Стара Загора и др.

 05.10.

·         Празник на Стара Загора.   

 07.10.

·         40 г. от смъртта на Христо Господинов Райнов (07.03.1889-1973), учител и общественик; изследовател на археологията и възрожденската история на Стара Загора.

 11.10.

·         65 г. от рождението на Любчо Иванов (1948, с. Градница, Севлиевско), журналист, отговорен редактор на в. "Тракия Труд".

 12.10.

·         125 г. от бр. 1 на в. "Защита". Ред.-стопанин Н. Г. Басларев. Стара Загора, 1888. /Единствен брой./

·         20 г. от създаването на фирма Газоснабдяване Стара Загора ООД и от началото на изграждането на градската газоразпределителна мрежа (1993).

 16.10.

·         115 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст.З.-03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор; автор на морски и планински пейзажи, на пейзажи от стари български градове; участва в художествени изложби в Румъния, Унгария и Франция; директор на театрите в Пловдив, Варна и София.

 18.10.

·         85 г. от рождението на Веселин Димитров Ненов (1928, Варна), диригент в Старозагорската опера, композитор.

·         65 г. от рождението на Стоян Ангелов Стоянов (1948, с. Ивайлово, Великотърновско), артист в Държавния куклен театър, Стара Загора.

·         60 г. от рождението на Никола Динев (1953, Нова Загора), спортист, трикратен световен и пет пъти европейски шампион по борба; избиран два пъти за спортист номер 2 на България.

 22.10.

·         75 г. от смъртта на Митрополит Борис Охридски /със светско име Константин Георгиев/ (30.01.1875-1938), висш духовник, книжовен и просветен деец.

 27.10.

·         90 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско-10.03.1994, Ст.З.), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

Последна промяна: петък, 22 февруари 2013