Представител на библиотека Родина посети конгреса на публичните библиотеки в Испания
събота, 20 октомври 2012

В рамките на три дни, от 9 до 11 октомври 2012 г., Венета Бонева, главен библиотекар в библиотека „Родина”, присъства на VI конгрес на публичните библиотеки на Испания, съвместно с конференцията на Европеана, проведен в гр. Бургос, Испания.
Темата на конференцията „Обществените библиотеки – индивидуална памет и глобално наследство” бе обсъдена подробно през първите два дни в конферентната зала на Музея на еволюцията. Споделените иновации в библиотечната сфера и опитът в цифровизацията на културното наследство се обобщиха в последвалата дискусия. Отново се стигна до заключението за нуждата от коопериране между културните институти – библиотеки, архиви, музеи, галерии и др., за библиотеките от ново поколение, превръщащи се от архиви в портали на знанието, от физически измерими във виртуално достижими, фокусирани към ползата за общността.
Дигиталните библиотеки на Луизиана (САЩ), Мексико, Финландия  и европейската – Европеана, демонстрираха модела Outside-In (отвън-навътре), където общността е активен участник в създаването и генерирането на колекции и съдържание с местно и национално значение. Утвърди се мотото, че книгата е само началото и се изведоха точките, по които да работим, за да постигнем желаната библиотеката на 21. век: Дигитализация на културното наследство; Високо ниво на компетенции на библиотечните работници; Гъвкавост; Коопериране и партньорство с други институти; Работа със социалните мрежи; Архивиране и каталогизиране; Оценяване значимостта на библиотечния труд.
Третият ден, в залата на театъра в Бургос, под формата на кръгла маса, поканените около 35 партньори на Европейската дигитална библиотека участваха в дискусия и се запознаха с най-новите инструменти, услуги и проекти, които Европеана разработва. Всички участници имаха възможност да изразят мнението си по тези иновативни проекти, да обсъдят развитието на партньорството по тях и как ще се отрази това на ресурсите им. Посетихме публичната библиотека „Gonzalo de Berceo” и библиотеката на манастира „San Augustin”, помещаваща се в една сграда с градския Архив.
Библиотека „Родина” има честта да е в първата група библиотеки, поканени да участват в тестването на тези инструменти, целящи да построят двупосочна мрежа за информираност между Европеана и библиотеките с техните потребители. Постави се основа за бъдещо партньорство с участниците в кръглата маса (библиотеки от Германия, Испания, Франция, Италия, Полша, Чехия, Финландия, Латвия, Гърция, Румъния, Англия и др.). Установените контакти са добро начало за коопериране и споделяне на опит в опазване на културното наследство и модернизиране на библиотеките ни.

 
     
 
     
 
Последна промяна: събота, 20 октомври 2012