Национален конкурс за рисунка "Моето Аз" – с. Роза, 2012
вторник, 13 март 2012

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЯМБОЛ,
ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1929” с. РОЗА

КОНКУРСЪТ Е НА ИМЕТО НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА МИМИ ГЪРБАЧЕВА

 

ТЕМА „МОЕТО АЗ”

ЦЕЛ: ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО ДА СА НАМЕРИЛИ  СВОЕТО АЗ.

І. Условия за участие:

1. Право на участие в конкурса имат ученици и студенти на възраст от 15 до 25 години, в две възрастови групи:
І група – 15 – 19 години;
ІІ група – 20 – 25 години.

ІІ. Техника: акварел масло, пастел.

ІІІ. Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена:

1. На харлтиен носител (формат максимум А3) – паспартузирана или рамкирана с размери 50х70 или 25х35 см.
2. Творбите трябва да бъдет придружени от следната информация:

* Заглавие на творбата;
* Трите имена на автора;

* Дата на раждане;

* Точен адрес;
* Учебно заведение (школа);
* Преподавател;
* Адрес за кореспонденция (e-mail).

ІV. Награден фонд – 400 лева – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс.

V. Краен срок за получаване на творбите в читалище „Светлина 1929” с. Роза – 30 април 2012 година

VІ. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 7.05.2012 г. Справки на тел. 0895506965.

С отличените творби ще бъде открита изложба във фоайето на читалището. Кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от читалището.

Адрес за кореспонденция и справки : 8630 с. Роза, община „Тунджа” обл. Ямбол ул. ”Петър Момчилов” № 52 читалище „Светлина 1929” GSM  0895506965 Мария Куртева

Последна промяна: вторник, 13 март 2012