Национална библиотечна седмица 2011
петък, 13 май 2011

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

16 – 20 май 2011

Библиотеките – партньор в образованието!

Организирана от ББИА
 
С подкрепата на
Фондация "Америка за България"
 

Кампания 2011

За шеста поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 16 до 20 май и ще включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страната. Официален гост на Националната библиотечна седмица ще бъде г-жа Лоурънс Дас – експерт по училищни библиотеки, вицепрезидент на Международната асоциация на училищните библиотеки, председател и координатор на Европейската мрежа за училищни библиотеки и информационна грамотност, секретар на секцията на ИФЛА за училищни библиотеки и ресурсни центрове.

Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките като важен и пълноценен партньор във всички форми на образованието, в изграждането на ключови компетентности, в  насърчаването и активното подпомагане на непрекъснато самоусъвършенстване.

Програма на библиотека "Родина"

16 – 20 май

Седмица на отворените врати във всички отдели и филиали на библиотеката:

  • Безплатен читателски абонамент за ученици и студенти;
  • Дни за безплатни библиотечни и информационни услуги;
  • Дни без санкции за читатели, пропуснали да върнат в срок заетите библиотечни документи. 

Библиотечни екскурзии в Централната библиотека за запознаване с нейните обслужващи, справочни и информационни възможности.

Организиране на анкета с ученици от трите образователни степени на старозагорските училища за ползата от четенето и за проучване на интересите им. 

16 май

Среща с г-н Тенчо Руканов, председател на Общински съвет Стара Загора, за запознаване с посланията на НБС.

17 май

Клуб "Приятели на книгата" – Библиотекари за един ден в Детския отдел.

18 май

„Библиотеката – надежден партньор във формалното и неформалното образование на децата, младежите и възрастните” – срещи с Областната управа, с отдел „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Стара Загора и с РИО на МОН.

„Библиотеката – традиция и модерност”. Ден на отворените врати за пълнотекстовите бази на библиотека „Родина”, представени в Evropeana.

19 – 20 май

Библиотечни екскурзии с ученици и преподаватели от старозагорските училища за запознаване с библиотечно-информационните ресурси на Детския отдел и програмите му за деца. 

20 май

„Най-активни читатели през учебната 2010/2011 г.” – награждаване. Връчване на грамоти и едногодишни безплатни читателски карти.


Последна промяна: събота, 03 март 2012