Стара Загора - януари 2011
вторник, 11 януари 2011

• 85 г. от брой 1 на вестник „Здравни вести". Издание на клиниката на д-р Костови. Стара Загора, 1926.

02.01.
• 5
5 г. от основаването на Дружеството на преводачите в Стара Загора (1956).

08.01.
80 г. от брой 1 на вестник „Възход". Редактор Ц. Генов. Стара Загора, 1931. (Излиза в 3 броя.)

11.01.
• 1
20 г. от рождението на проф. Борис Митов (1891-1963), български художник - живописец.

12.01.
• 1
60 г. от рождението на Димитър Минчев Наумов (1851-23.06.1884), политически и обществен деец със заслуги за построяването на мъжката и девическата гимназии в града. Пропагандатор на модерното земеделие; редактор и собственик на първото земеделско списание у нас, излизало в Стара Загора - „Земеделец".

14.01.
• 14
5 г. от рождението на Борис Стефанов Митов (1866-08.02.1956), учител, автор на учебници и ръководства по естествена история и зоология за средните училища; инициатор и член-основател на Ученолюбивото дружество в Стара Загора (1883).
• 8
5 г. от брой 1 на „Християнски социалист", орган на християнската политическа организация. Редактор-стопанин е д-р Желез Железов. Стара Загора, 1926. (Излиза до 1932 г. в 32 броя.)

18.01.
• 17
5 г. от рождението на Анастасия Каличкова Михова-Тошева (1836-1917), изтъкната учителка, една от първите българки, получила образованието си в Русия; създава първото девическо класно училище, първата директорка на Девическата гимназия в Стара Загора.

20.01.
• 12
5 г. от сформирането на 12-и пехотен Балкански полк от 5-а и 6-а Опълченски дружини (1886).

24.01.
90 г. от брой 1 на вестник „Реформи". Редактор и администратор е К. Попов. Собственик - д-р Костов. Стара Загора, 1921. (Излиза в 10 броя.)

26.01.
• 1
20 г. от рождението на проф. Димитър Атанасов Гюдженов (1891-26.08.1979), живописец, член-основател на Дружеството на южнобългарските художници, член и председател на Дружеството на художниците в България.

Последна промяна: четвъртък, 05 януари 2012