Стара Загора - февруари 2011
вторник, 11 януари 2011

01.02.
• 10
5 г. от рождението на проф. Стефан Иванов Станчев (1906-?), литературовед, германист.
• 7
5 г. от първата емисия на Радио Стара Загора (1936).

04.02.
• 1
60 г. от рождението на Минко Атанасов Минев (1851-07.01.1932), участник в Старозагорското въстание (1875); след Освобождението е служител в Старозагорския административен съвет, кмет на града (1912-1915).

08.02.
• 5
5 г. от смъртта на Борис Стефанов Митов (14.01.1866-1956, София), учител, автор на учебници по естествена история и зоология за средните училища; член-основател на Ученолюбивото дружество (1883).

11.02.
• 5
5 г. от отпечатването на сборника "Литературна Стара Загора", издаден по случай 10-годишнината на литературния кръжок "Георги Бакалов". Стара Загора, 1956.

12.02.

• 50 г. от рождението на Диана Найденова (1961), актриса в ДТ "Гео Мирев".

15.02.
100 г. от брой 1 на Старозагорски окръжен вестник, орган на Окръжната постоянна комисия. Стара Загора, 1911. (Излиза до 1933 г.)
50 г. от създаването на Астрономическата обсерватория в Стара Загора (1961), първата обсерватория извън столицата.

19.02.

50 г. от рождението на Христофор Недков - Фори (1961), актьор в ДТ "Гео Милев".

23.02.
90 г. от смъртта на Георги Кюмюрев (1855-1921), член на Старозагорския таен революционен комитет, съратник на Левски; за кратко време е кмет на Стара Загора, народен представител след Освобождението.
• 85 г. от отварянето на цигарената фабрика "Златна корона" (1921) от Руси Дечев.

26.02.
• 11
5 г. от рождението на Никола Петков Икономов (1896-17.02.1959), драматург и актьор.

Последна промяна: петък, 21 януари 2011