Стара Загора - април 2011
вторник, 11 януари 2011

100 г. от откриването на Държавната ветеринарна лечебница в Стара Загора (1911).
90 г. от основаването на спартен клуб „Траяна", Стара Загора (1921).
70 г. от откриването на Старозагорско полицейско комендантство в Стара Загора (1941), в което са включени: Постова служба, Криминална служба, Надзорна служба, Канцеларска служба и служба Даване съдействие.

01.04.
150 г. от рождението на проф. Антон Митов (1861-20.08.1930), художник, един от основателите на художественото училище в София.
60 г. от рождението на Виолета Бончева (1951), поетеса.

06.04.
70 г. от рождението на Бонка Радкова (1941), учителка; читалищен деец и художествен ръководител на фолклорни състави.

11.04.
• 7
5 г. от рождението на Иван Груев (1936), поет.

17.04.
• 1
20 г. от смъртта на Христо Дончев Ваклидов (1841, Казанлък-1891, Ст. З.), печатар, публицист и общественик.

19.04.

•  65 г. от рождението на Мина Георгиев Попов (1946), инженер, преподавате в ПГСАГ "Лубор Байер".

24.04.
70 г. от първото организиране на „Седмица на българската книга" в Стара Загора, проведена от 27 април до 7 май 1941 г.

26.04.
• 8
5 г. от брой 1 (и последен) на вестник „Народна камбана". Редактор Тодор Недков. Стара Загора, 1926.

Последна промяна: петък, 21 януари 2011