Стара Загора - юни 2011
вторник, 11 януари 2011

01.06.
• 1
20 г. от рождението на Георги Тодоров Стоянович - Берсенев (1891-06.02.1941), юрист, музикант, музиковед и литературен критик; инициатор за създаване на дружество на професионалните музиканти в Стара Загора.
80 г. от брой 1 на вестник „Поточе". Детски ученически лист, списван от ученици на Втора прогимназия в Стара Загора. Редактор Крум Радивоев, ученик от ІV отделение. Стара Загора, 1931. (Излиза до м. май 1934 г. в 10 броя)
• 7
5 г. от гибелта на Христина Василева Морфова-Лукаш (1889-1936, Пирдоп), световноизвестна оперна певица, една от основателите на "Оперна дружба" в София; музикален педагог, професор.
40 г. от смъртта на Никола Атанасов Кожухаров (1892, Казанлък-1971, София), художник, скулптор, сценограф, плакатист, проектант на пощенски марки и банкноти, илюстратор и педагог.

03.06.
• 1
10 г. от брой 4 на вестник "Отечество". Стара Загора, 1901. (Излиза в 49 бр. Бр. 1, 2, и 3 излизат в София и Пловдив.)

15.06.
• 11
5 г. от смъртта на Тодор Николов Шишков (1833, Търново-1896, Варна), учител, основател на читалището в Железник през 1860 г., чийто наследник днес е НЧ „Родина", Стара Загора.

16.06. 

• 55 г. от рождението на Красимир Койчев (1956), актьор, общественик. 

25.06.
• 1
30 г. от рождението на Георги Илиев Георгиев (1881, с. Тарфа, Турция-18.06.1961), строителен инженер и писател, един от основоположниците на фантастичния роман в България.

26.06.
100 г. от освещаването на новопостроения след опожаряването на Стара Загора храм „Св. Николай" (1911).

29.06.
• 16
5 г. от деня, в който черковната служба в черквата „Св. Николай" започва да се чете на славянски, а не на гръцки език (1846).

30.06.
• 5
5 г. от смъртта на Анастасия Касабова (1872-1956), учителка; майка на поета Гео Милев.

Последна промяна: петък, 21 януари 2011