Стара Загора - август 2011
вторник, 11 януари 2011

01.08.
• 12
5 г. от освещаването на бойното знаме на 12-и Старозагорски пехотен полк (1886).
• 1
10 г. от брой 1 на вестник "Балкан". Отг. редактор Иван Христов - Контито. Стара Загора, 1901. (Излиза в 4 броя.)

02.08.
• 14
5 г. от рождението на Илия Желев Квачков (1866-1941), ветеринарен лекар, автор на трудове в областта на животновъдството и ветеринарната медицина.

03.08.

•  55 г. от рождението на Христо Христов (1956), журналист.

04.08.
• 1
10 г. от брой 1 на вестник "Железник". Месечен вестник на Либералната партия. Редактор и издател Никола Даскалов. Стара Загора, 1901. (Излиза в 2 броя).

06.08.
80 г. от смъртта на Атанас Кожухаров (1861-1931), учител със заслуги за изграждането на педагогическото образование в България, един от създателите на археологическото дружество „Августа Траяна" и пръв уредник на Старозагорския музей.

07.08. 

•  50 г. от рождението на Йовка Великова (1961), управител на в. Старозагорски новини.                                                                                           

11.08.
• 5
5 г. от смъртта на Минчо Колев Нейчев (1887-1956), учител по психология, адвокат; заемал висши държавни длъжности след 1944 г. - министър на правосъдието, на народната просвета, на външните работи, председател на Великото народно събрание (1947-1949).

12.08.
• 1
50 г. от рождението на проф. Стефан Киров Абаджиев (1861-1943, София), юрист, редовен член на БАН, декан и ректор на Софийския университет. Член на Международната дипломатическа академия в Париж, на Американската академия за политически и социални науки и на Института за административни науки в Букурещ. Доктор по политически науки и по право на Брюкселския университет, член на постоянния арбитражен съд в Хага.
• 14
5 г. от рождението на Бончо Балабанов (1866-неизв.), военен деец, майор; участник в Сръбско-Българската война (1885).
• 1
10 г. от рождението на Пенка Милева Касабова (1901-2001, София), една от първите детски учителки в България с висше образование, педагог и общественик; сестра на Гео Милев.

15.08.
90 г. от брой 1 на вестник "Единство". Гл. редактор Хр. Г. Марков. Стара Загора, 1921. (Излиза в 6 броя).

17.08.
100 г. от откриването на железопътната линия Стара Загора - Дъбово (1911).

20.08.

•  55 г. от рождението на Коста Кунев (1956), директор на Обредния дом в Стара Загора.

21.08.
100 г. от рождението на проф. Любомир Антонов Динев (1911-16.08.1986, София), университетски преподавател, секретар на Съюза на научните работници в България, почетен член на географските дружества в Чехия, Полша, Унгария и др.

24.08.
• 11
5 г. от брой 1 и единствен на вестник "Старозагорски лист". Орган на Народната партия. Редактор Г. Иванов. Стара Загора, 1896.

•  50 г. от рождението на Петьо Чилингиров (1961), лекар, завеждащ Комплексен онкологичен център - Стара Загора.

28.08.
80 г. от проведения в Стара Загора конгрес на журналистите в България (1931).

29.08.
70 г. от създаването на "Бърза помощ" в Стара Загора - открива се нощно дежурство на частнопрактикуващите лекари (1941).

Последна промяна: петък, 21 януари 2011