Стара Загора - септември 2011
вторник, 11 януари 2011

80 г. от брой 1 на вестник "Ученик". Редактори Юрдан Пеев, Г. Георгиев и Б. Кораков. Стара Загора, 1931. (След първи брой продължава да излиза под заглавието "Просвета".)
70 г. от откриването на Вечерно СОУ "Захари Стоянов" (1941).

01.09.
• 1
30 г. от тържественото откриване на Областната девическа гимназия "Мария Луиза" (1881), наследник на Девическото класно училище.
70 г. от откриването на Институт за първоначални учители в Стара Загора (1941).

08.09.
• 5
5 г. от рождението на Алида Тодорова Бонева (1956), балерина.

12.09.
• 6
5 г. от рождението на Бонка Берова (1946), журналист.

14.09.
• 5
5 г. от рождението на Васил Герлимов (1956), хореограф и бивш гл. художествен ръководител на ансамбъла за народни песни и танци "Загоре."

15.09.
90 г. от отварянето на Държавно смесено търговско училище с профили кооперативно дело и търговия (1921). Основатели са Слави Абанозов, Георги Сандев и Христо Ангелов.

18.09.
• 11
5 г. от рождението на Мина Николов Иванов (1896-1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.
70 г. от рождението на Росица Ранчева (1941), журналистка и общественичка.

19.09.
• 6
5 г. от рождението на Иванка Данаилова (1946), синдикален деец и общественик.

22.09.
70 г. от рождението на Ана Томова-Синтова (1941), българска оперна певица.

24.09.
• 7
5 г. от рождението на ст. н. с. Христо Иванов Буюклиев (1936), археолог, музеен работник.

27.09.
• 1
20 г. от смъртта на Александър Стоилов Боев Екзарх (ок. 1810-1891), възрожденски деец, просветител и журналист.

28.09.
• 10
5 г. от брой 1 на списание "Бранище". Списание за горско стопанство и отраслите му. Редактор Васил Василев Попов, син на Теофано Попова. Стара Загора, 1906. (Излиза 7 години в 60 броя.)

30.09.
• 9
5 г. от рождението на Антон Михайлов Георгиев (1916, Хасково-1993), писател, редактор на в. "Септември" и алманах "Хоризонт" в Стара Загора. 

Последна промяна: петък, 21 януари 2011