Стара Загора - декември 2011
вторник, 11 януари 2011

• 115 г. от откриването на печатница “Светлина” (1896) на Никола С. Кирилов.
• 5
5 г. от изграждането на езеро с градина в южната част на града (1956).

01.12.
• 13
5 г. от рождението на Георги Евстатиев Иванов (1876-1923, София), художник и педагог.

06.12.
• 12
5 г. от рождението на академик Георги Стефанов Хлебаров (1886-1968, София), агроном, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН.

09.12.
• 16
5 г. от рождението на Стефан Станев Минчев (1846-1929), учител, деец на националноосвободителните борби в старозагорския край; адвокат и търговец. Неговите “Спомени” в ръкопис се съхраняват в старозагорския Регионален исторически музей.

12.12.
• 13
5 г. от рождението на Васил Маринов (1876-1943, Пирдоп), художник и педагог, един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници в Пловдив (1912); участник в Балканската и Първата световна воини.
• 1
10 г. от наименуването на улиците в Стара Загораа – “Отец Паисий”, “Г. С. Раковски”, “К. Ганчев”, “Л. Каравелов”, “П. Р. Славейков”, “Стефан Караджа”, “Ген. Гурко”, “Хр. Ботев”, “Братя Жекови”, “Ген. Столетов”, “В. Левски”, “Граф Игнатиев” и др.
• 7
5 г. от смъртта на Атанас Гюдженов (1847, Пазарджик-1936), виден български художник иконописец.

14.12.
• 8
5 г. от рождението на Старозагорски митрополит Панкратий (Пенчо Николов Дончев) (1926, с. Зимница-1998, София), независим депутат във Великото народно събрание 1990 г., почетен гражданин на Стара Загора.

16.12.
• 1
30 г. от рождението на Ботьо Савов Стоянов (1881-1959, София), писател белетрист, юрист, общественик.

19.12.
80 г. от освещаването на знамето на Търговската гимназия от митрополит Павел (1931).

20.12.
• 1
40 г. от рождението на Христо Д. Секулов (1971, Щип, Македония-?), учител в Мъжката гимназия в Стара Загора.

22.12.
90 г. от рождението на Георги Петров (1921- ), оперен режисьор.

27.12.
• 8
5 г. от брой 1 на вестник “Дума”. Информационен вестник, който следва официалния правителствен курс. Редактор Владимир Караризов. Стара Загора, 1926. (Излиза 18 години в 1133 броя.)

29.12.
• 3
5 г. от смъртта на проф. Николай Костов Карабашиев (1908-1976), един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници.

Последна промяна: сряда, 12 януари 2011