Поход на свободата - София 2010
вторник, 12 октомври 2010
 

За втори път в България ще се състои т.нар. Поход на свободата, чрез който да покажем на политиците, че искаме от тях да ни гарантират достъп до лична помощ – такава лична помощ, която ще ни позволи да контролираме живота си, да имаме асистенти по наш си собствен избор, да бъдем техни мениджъри и активни зрели хора. / Повече информация