Проект Равнопоставени в придвижването и в живота
вторник, 12 октомври 2010
 

С подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и
Институт „Отворено общество” – София

Сдружение „Достоен живот” – Бургас, в партньорство със Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък и Сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, стартира проект „Равнопоставени в придвижването и в живота”. Целта на проекта е хората с увреждания и техните организации активно да се включат в процеса на изграждане на достъпна среда, чрез оценка на достъпността.

През призмата на социалния модел на уврежданията три са основните фактори за участие на хората с увреждания в живота на техните общности и предотвратяване на изключването им: достъп до качествени и адекватни помощни технически средства, достъп до асистентска подкрепа и достъпност на физическата среда.
Практиката по изграждане на достъпност показва, че въпреки наличието на множество нормативни документи архитектурната среда остава недостъпна за хората с проблеми в придвижването. Свидетели сме на известно адаптиране на средата, чиято цел е да улесни придвижването на хората с увреждания, но в голямата си част от тези съоръжения си остават неизползваеми. Причината е неучастието на самите ползватели при изграждането на тези съоръжения. Резултатът е, че се изразходват обществени финансови средства, всъщност наши средства, а липсва ефективност.
Това налага да се създават работни екипи от хора с  различни проблеми, които активно и компетентно да съдействат за изграждането на средата във всичките й фази – оценка, проектиране и изпълнение. За да бъдат хората с увреждания компетентни в оценяване на достъпността, те трябва да бъдат обучени как се извършва този тип одит - на теория и практика.
Одитът се извършва на базата на методика, която се прилага в САЩ и е съобразена с изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания – издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Обучение „Одит на достъпността в обществени сгради за хора с увреждания” ще се проведе в град Казанлък на 14 и 15.10.2010 г. в залата на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” от 11 часа.

Ако ви е необходима повече информация потърсете Кольо Тодоров - Сдружение „Достоен живот” – Бургас на тел. 0878338344, Красимира Димитрова - Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък тел: 0895623728 / 0878379186, Тоня Димитрова – Сдружение „Ти избираш” – Ст. Загора тел: 0888 603 441 или елате на мястото на събитието. Разчитаме на вас, за да променим обществената нагласа към хората с увреждания.

Последна промяна: вторник, 12 октомври 2010