Поздравителни адреси
четвъртък, 25 март 2010

Поздравителни адреси до екипа на библиотека Родина

по случай 150-годишния юбилей

 

 
Президент на РБългария  
Министерство на културата
 
Българска библиотечно-информационна асоциация  
Национална библиотека
"Св. Св. Кирил и Методий"
 
Областен управител
на област Стара Загора
 
Регионална библиотека
"Никола Фурнаджиев"
Пазарджик
 
Кмет на Община Димитровград  
Градска библиотека
"Пеньо Пенев"
Димитровград
 


Регионална библиотека
"Партений Павлович" - Силистра
 

Методичен отдел на
Народна библиотека "Иван Вазов"
Пловдив

 

Регионална библиотека
"Стилиян Чилингиров"
Шумен

     
 
Регионална библиотека
"Пенчо Славейков"
Варна

Регионална библиотека
"Христо Смирненски"
Хасково

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"
Русе

Регионална библиотека
"Априлов - Палаузов"
Габрово

Университетска библиотека при
ТУ - Габрово

Общинска библиотека
"Паисий Хилендарски"
Самоков
 

НЧ "Цар Борис ІІІ - 1928"
София
 

Регионална библиотека
"Христо Ботев"
Враца

 

РАО "Тракия" - Стара Загора

Съюз на учените - Стара Загора
 
НЧ "Георги Бакалов - 1933"
Стара Загора
 

Децата от проект “Училище за идеи”
в XI ОУ “Николай Лилиев”,
г-жа Йорданка Христова и
Инициативният комитет на приятелите и родителите на децата

Поздравителен адрес

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

   
Последна промяна: неделя, 14 ноември 2010