Национален конкурс за ученическо творчество
вторник, 02 февруари 2010

През 2010 г. се навършват 65 години от края на Втората световна война. За отбелязване на годишнината в Стара Загора и по предложение на Областното и Общинското ръководство на Съюза на ветераните от войните в България бе създаден Инициативен комитет, в който членуват представители на местната власт, на бизнеса, на културните институти и на неправителствени организации, на медиите.
Приета е Програма за тържествата, посветени на 65-годишнината от Втората световна война и 9 май – Ден на мира и на обединена Европа. Със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката Съюзът на ветераните от войните в България и Националният инициативен комитет организират Национален конкурс за ученическо творчество на тема: „Приносът на българския народ за победата над хитлерофашизма във Втората световна война”.

Материалите за конкурса трябва да се изпратят до 15 март 2010 г. в РИО на МОМН - Стара Загора, стая № 1 – за ст. експерт Мила Минева.

Тел. за връзка в рамките на работното време – 0878 491 368.

РЕГЛАМЕНТ НА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА

"Приносът на българския народ за победата
над хитлерофашизма във Втората световна война"

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА: Съюзът на ветераните от войните на България и Национален инициативен комитет за честване 65 години от победата във Втората световна война.
Със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
1. Със средствата на литературата и изкуството учащите се да изразят своето отношение:

• към участието на българската армия в разгрома на хитлерофашизма, героизма на българските войници и офицери, съвместните бойни действия с армиите на страните от антихитлеристката коалиция;
• към участието на българи в армиите на другите държави, воювали против хитлерофашизма и в съпротивителните движения на борещите се народи;
• към доброволческото движение в България по време на войната, като се обърне особено внимание на младежите - ученици и ученички, доброволци в българската армия;
• към помощта, която оказва българската армия на унгарското население по време на войната.

2. Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора.
3. Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към действията на предходните поколения.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват ученици от училищата в страната индивидуално в две възрастови групи:
• V-VIII клас
• IX-XII клас

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта

• разработките да са с обем до 5 страници А4;
• критерии за оценяване:
- разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути;
- интервютата да се вземат от участници в събитията;
- коректно използване на първоизточниците;
- умение за излагане на фактите;
- спазване на специфичните изисквания на съответния жанр;
- езикова и стилистична култура.

2. Реферати и есета

• разработките да са с обем до 5 страници А4;
• критерии за оценяване:
- ясна и точно формулирана тема;
- добре подбрани аргументи;
- елементи на изследователска дейност;
- оригиналност и творчески подход;
- лична позиция;
- езикова и стилистична култура.

3. Стихотворения, разкази, рисунки

• разказите да са с обем до 5 страници А4;
• рисунките да са на лист А4 със свободно избрана техника;
• критерии за оценяване:
- творбите да отговарят на темата;
- да имат определена художествена стойност;
- оригиналност и творчески подход;
- лична позиция;
- езикова и стилистична култура.

На гърба на рисунката авторът да запише личния си адрес, училището, в което учи, и координати за връзка.
Творбите не се връщат на авторите.
Всеки участник може да представи повече от една творба.

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА НА ДВА ЕТАПА:
• класиране на областно ниво със срок до 30 март 2010 г.
• класиране на национално ниво със срок до 30 април 2010 г.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИКТОРИНИ:

  • на училищно равнище;
  • на общинско равнище;
  • на национално равнище.

Съюзът на ветераните от войните може да съдейства на учителите за ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС ПО ИСТОРИЯ НА ТЕМА:
"Приносът на България за победата над хитлерофашизма по време на Втората световна война".

НАГРАДИ ЗА УЧАСТНИЦИ И НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

  • Посещение на местата, където българската армия е водила бойни действия - Македония, Сърбия, Хърватска, Унгария;
  • Предметни награди: БУВ, лаптопи, фотоапарати, мобилни телефони, книги;
  • Класираните произведения ще бъдат издадени в отделен юбилеен сборник;
  • Плакети, подготвени за конкурса;
  • Снимки с ветерани, носители на "Орден за храброст";
  • Грамоти за всички участници.
Последна промяна: понеделник, 08 февруари 2010