Класация на читателите - 2009 г.
вторник, 19 януари 2010


KЛАСАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ,
ПРОЧЕЛИ НАД 100 КНИГИ ПРЕЗ 2009 Г.

 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ БИБЛИОТЕКА "РОДИНА"!

 
 

ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА

 
Юлия Димитрова
     Димитрова   
 

Наградена от ръководството на библиотеката с книгата на Райна Гаврилова „100 неща, които трябва да знаем за културата на България”.

 
 
 
 
 
 
229
Име
Прочетени
книги
 
 
 
 
 1.  

Стефка Иванова Стратиева

 
 
175
 1.  

Росица Иванова Русева             

 
 
170
 1.  

Тотка Георгиева Маркова          

 
 
164
 1.  

Еленка Димова Ангелова            

 
 
158
 1.  

Валентина Вълчева Иванова       

 
 
154
 1.  

Петко Желязков Димитров         

 
 
148
 1.  

Мария Петрова Иванова             

 
 
145
 1.  

Радка Иванова Кълвакова          

 
 
145
 1.  

Димитър Петков Димитров          

 
 
144
 1.  

Антония Тенева Владева            

 
 
143
 1.  

Йовка Велева Стоянова             

 
 
135
 1.  

Христо Василев Лобутов            

 
 
134
 1.  

Дарина Богданова Стоянова       

 
 
130
 1.  

Соня Костадинова Капсъзова      

 
 
129
 1.  

Елена Анастасова Мавраки                  

 
128
 1.  

Иванка Николова Илиева           

 
 
124
 1.  

Руска Найденова Русева            

 
 
123
 1.  

Кайрене Мокин Хазаросян          

 
 
122
 1.  

Танка Стратиева Георгиева 

    

 
121
 1.  

Екатерина Христова          Желева      

 
120
 1.  

Димитрина Йорданова Николова  

 
117
 1.  

Тодорка Стоева Станкова          

 
117
 1.  

Даниела Русева Иванова   

 
 
116
 1.  

Румяна Дончева Махлелиева      

 
115
 1.  

Пейко Стоянов Димитров           

 
 
113
 1.  

Стефка Русева Стоянова           

 
 
113
 1.  

Таня Петрова Тодорова   

 
 
113
 1.  

Маринка Дечева Димова            

 
112
 1.  

Таня Валентинова Танева          

 
 
106
 1.  

Данаил Дойчев Иванов              

 
104
 
Последна промяна: сряда, 20 януари 2010