Концерт "Виенска класика"
неделя, 10 декември 2006

Музикална школа

при Читалище "Родина"

Стара Загора

 

 

К о н ц е р т

250

години

от рождението

на Моцарт

"В и е н с к а  к л а с и к а"

изпълняват ученици от Музикалната школа

  

20 март (понеделник) 2006 г. 18.00 часа

Зала Държавен куклен театър