3-ти декември - Международен ден на хората с увреждания
сряда, 02 декември 2009

Лична помощ

3-ти декември е обявен от ООН за Международен ден на хората с  увреждания, в който акцентът се поставя върху човешките права като държавни политики. Този ден е ден не толкова за празненства (защото хората с увреждания у нас нямат кой знае какви сериозни поводи за такива), колкото за привличане вниманието на обществеността към техните граждански и човешки права.

Пет правозащитни неправителствени организации, работещи в сферата на уврежданията у нас, са в кампания от 5 май – Европейския ден за протест на хората с увреждания. Кампанията цели прокарването на национален закон за личната помощ. Изготвянето на този документ е вече факт. На 5 ноември по време на Похода на свободата в София той бе официално представен на г-жа Цецка Цачева, председател на българския парламент. Авторите на проектозакона са в интензивни отношения и чести срещи с представители на заинтересованите страни – Министерството на труда и социалната политика, политически партии, отделни депутати. Общата ни цел е предизвикването на обществен дебат за правото на хората с увреждания да живеят независим и пълноценен живот; конкретната ни цел е официалното обсъждане и гласуване на проектозакона в пленарна зала и въвеждането на механизма лична помощ, който да гарантира включването на хората с увреждания в обществения живот.

Философията на личната помощ е пряко свързана с гражданските и човешките права, тя разглежда човека с увреждане като независим, достоен и отговорен индивид, който може да взема решения за живота си и да участва активно и пълноценно в обществения живот. Тази кампания е изцяло в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, според която: „лицата с увреждания трябва да имат достъп до голям брой домашни, жилищни и други обществени услуги, включително и до лична помощ, необходима за поддържане на живота и за включване в общността, и за предпазване от изолиране или сегрегация от общността” (чл. 19).

Един от начините да се осигури обществен и независим живот за хора с увреждания е въвеждането на механизма личната помощ по силата на закон. Очакваният успех на кампанията ще доведе до реална социална промяна за хората с увреждания и може да послужи като добър пример и за други маргинализирани групи.  

 

С уважение,
Капка Панайотова
Център за независим живот – София
Кольо Тодоров
Сдружение „Достоен живот” – Бургас
Мария Гинева
„Бъдеще за нашите деца” - Казанлък
Митко Николов
Сдружение „Достоен живот” – Видин
Тоня Димитрова
Сдружение „Ти избираш” – Стара Загора