Вечер, посветена на проф. Петър Нойков, в НЧ Пробуда - Ямбол
петък, 25 септември 2009

Среща разговор с доц. Мария Рошманова на тема
„Проф. Петър Нойков – живот и дело. Наследниците на проф. Нойков”

Съвместно с НУ „Проф. Нойков” в камерна зала читалище „Пробуда” - Ямбол се проведе среща разговор с доцент Мария Рошманова за живота и делото на ямболския будител, първия професор по педагогика в страната Петър Нойков.
Секретарят на читалището Г. Богданова откри срещата с въведение за това, с какво за първи път случило се не само у нас, но и в чужбина, е известен нашият град.

Ямбол – градът – първенец
1373 г. - Ямбол е първият град в България, който оказва организирана съпротива на османското нашествие. След него това се опитват да направят само София и Велико Търново.
1376 г. - Оттук е продадена първата българка робиня. Тя е пратена в гр. Кандия, на Кримския остров. В документа се посочва името Мария.
1757 г. - Прогоненият от Сливен Добри Чинтулов става учител в Ямбол и за първи път въвежда изучаването на руски език.
1874 г. - Едновременно в Цариград и Ямбол се поставя "Иванко, убиецът на Асеня" от Добри Войников, първата сценична реализация в България. Ролите си изпълняват само от мъже.
1839 г. - В Ямбол е роден Иван х. Васил Драгоев - първият български лекар в турската армия.
1860 г. - Първото сведение за официално честване на празника "Св. св. Кирил и Методий" в страната. Младежи окачват българско знаме на камбанарията на църквата "Св. Георги" и изгарят гръцки богослужебни книги.
1873 г. - Роден е д-р Иван Бояджиев, завършил във Франция. Първият български лекар, който прави преглед с рентгенов апарат.
1888 г. - Учителят Михаил Райнов създава в Ямбол първия духов оркестър в България.
1891 г. - Роден е първият българин с висше фотографско и кинообразование. Благовест Качулев завършил втори випуск на Хох технише унд полиграфише шуле във Виена.
2 август 1910 г. - В Ямбол пред кино "Екселсиор" светва първата улична лампа в страната. Братята Благовест, Георги и Иван Качулеви монтират генератор и започват да подават ток за уличното осветление.
1913 г. - Първото и единствено досега българско знаме, което се развява над Султан Селим джамия в Одрин, е окачено от ямболския пехотинец Михо Стоянов.
1915 г. - Първият трансконтинентален полет от Европа към Африка. От Ямбол за Хартум тръгва германският цепелин L59 под командването на кап. Бокхард. През 1916 година летателният апарат се установява окончателно в Ямбол, където е построен хангарът му.
1916 г. - Ямбол е първият град със собствен химн, наречен "Марш на 29-и ямболски полк". Музиката е на Атанас Ковачев, текстът - на Любомир Боевски.
1926 г. - В Ямбол се учредява първото и единствено до днес Дружество за борба срещу поетите. Манифестът му е подписан от Кирил Кръстев, Васил Петков и други.
9 септ. 1944 г., 0 часа - В Ямбол започват редовни радиопредавания. Създаден е първият градски възел в страната.
1945 г. - В Ямбол е избрана Мара Атанасова - първата жена кмет в страната.
Ямбол е градът с най-много вестници на глава на населението. В не толкова голямото населено място те са десет. Освен това има две радиа и две телевизии.

След обзора Г. Богданова представи доцент Рошманова на аудиторията като общественик, педагог и автор на книгата „Проф. д-р Петър Нойков”. Специални гости на срещата бяха наследниците на професора - Георги и Жасмина Нойкови.
Доцент Рошманова разказа интересни случки при издирване на материали за книгата. Тя наблегна на факта, че Нойков навсякъде подписвал материалите си: Петър Нойков от град Ямбол, България.

Професор Петър Михайлов Нойков е ярко име в историята на педагогическата мисъл и образователното дело в България в началото на 20 век. Роден е през 1868 г. в гр. Ямбол. След завършване на средното си образование той учителства няколко години, а през лятото на 1893 г. е изпратeн от Министерството на просвещението да следва в Швейцария. След това изучава педагогика и философия в Берлинския и Лайпцигския университети. През 1898 г. защитава докторска дисертация на тема: “Das Aktivitätsprinzip in der Pädagogik Jean-Jacque Rousseaus” (Принципът на активност в педагогиката на Ж.-Ж. Русо).
От 01.12.1899 г. е преподавател в Софийския университет, от 1900 – редовен доцент, от 1905 е извънреден професор, а от 1910 г. е избран за редовен професор, като в това си качество става първият български професор по педагогика.
Проф. Нойков чете лекции по: обща педагогия, възпитание, гимназиална дидактика, методика на гимназиалното обучение с училищни упражнения, педагогията на Ж. Ж. Русо и семинар по тълкуване на Ж. Ж. Русо, обучение по природо-математическите дисциплини, история на новата педагогия, педагогиката на ХVІІІ и ХІХ в., нравствено възпитание в средните училища, активно образование в новата педагогия, гимназиално обучение, немско образование, история на новата педагогия, хуманитарно обучение, английско образование, обща теория на обучението, история на българското образование, въведение в експерименталната педагогия и дидактика, детска психология, ходегетика, училищна организация и управление, експериментално-педагогически упражнения, специални експериментално-педагогически упражнения, Педагогически семинар по “Велика дидактика” на Я. А. Коменски, Семинар по тълкуване на Й. Ф. Хербарт “Обща педагогика”, Семинар по “Мисли върху възпитанието” на Дж. Лок.
Директорът на НУ „Проф. Нойков” – Дора Хаджипетрова представи дейността на училището.

Таня Кирова

Последна промяна: петък, 25 септември 2009