Национален литературен конкурс Море - Бургас 2009
петък, 19 декември 2008
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “МОРЕ”

Конкурсът се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий” със съдействието на Община Бургас и е във връзка с патронния празник на читалището ­ 11 май, Ден на Светите братя Кирил и Методий.
Съорганизатор - списание “Море”, Издателска къща “Знаци”
Медийно партньорство - списание “Море”, списание “Изгрев”, www.slovesa.bg, www.chitalishte.bg
Конкурсът си поставя за цел да бъде форум за изява на млади литературни таланти, да развива творческото мислене на младите хора като противодействие на негативните явления в обществения живот, за осмисляне свободното време и в унисон с образователната и творческа функция на читалището като институция.

Краен срок за изпращане ­ 31 март 2009 г.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  • Участието в конкурса е явно.
  • В конкурса могат да участват всички на възраст от 15 до 25 години.
  • Приемат се творби в жанровете:

Поезия ­ стихотворения до пет броя или цикъл.
Проза ­ есе до три броя.

  • Произведенията трябва да се предадат в три печатни екземпляра, не по-късно от посочения в обявата срок, по пощата на адреса на читалището:
    Бургас 8011, ж.к. ”Меден рудник”,бл. 425 партер, за Национален конкурс “Море”.
  • Творбите не се връщат.
  • В конкурса участват произведения, които не са публикувани до сега и не участват в други конкурси в момента.
  • На отделен лист да са отбелязани: име, телефон/GSM и e-mail адрес на автора, копие от лична карта, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).
  • Постъпилите творби се оценяват от 3-членно жури, утвърдено от организационния комитет.

НАГРАДИ

Голяма награда на журито ­ Грамота, парична награда + плакет на конкурса
Излъчват се за всеки жанр по три награди ­ І, ІІ, ІІІ + парична награда и грамота
Допуска се до 3 поощрения за жанр ­ парични и предметни награди, абонамент на сп. “Море”
Отличените от журито творби се публикуват в сп. „Море”, сп. “Изгрев”, www.slovеsa.bg и www.chitalishte.bg

Последна промяна: петък, 19 декември 2008