Четящи старозагорци
вторник, 09 декември 2008
KЛАСАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ,
ПРОЧЕЛИ 100 И ПОВЕЧЕ КНИГИПРЕЗ 2008 Г.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ БИБЛИОТЕКА "РОДИНА"!

Име Заемания
     
1. Еленка Димова Ангелова 187
     
2. Росица Иванова Русева 165
     
3. Елена Анастасова Мавраки 161
     
4. Стефка Иванова Стратиева 153
     
5. Соня Костадинова Капсъзова 151
     
6. Мария Петрова Иванова 147
     
7. Христо Василев Лобутов 147
     
8. Танка Стратиева Георгиева 144
     
9. Даниела Русева Иванова 135
     
10. Калина Жекова Калъчева 132
     
11 Ралица Иванова Данева 129
     
12. Кайрене Мокин Хазаросян 125
     
13. Иванка Николова Илиева 123
     
14. Стефка Русева Стоянова 123
     
15. Валентина Вълчева Иванова 114
     
16. Живка Иванова Танева 113
     
17. Катя Димитрова Ганева 113
     
18. Станка Божкова Абаджиева 113
     
19. Петя Николова Недева 111
     
20 Росица Иванова Йовчева 111
     
21. Тотка Георгиева Маркова 109
     
22. Румяна Дончева Махлелиева 102
     
23. Лъчезар Пенчев Кънчев 101
     
24. Елена Георгиева Вълкова 100
Последна промяна: сряда, 10 декември 2008