Отразяване на деня на изборите в САЩ - 4-ти ноември на страницата на America.gov
четвъртък, 30 октомври 2008
Посолството на САЩ има удоволствието да съобщи, че на 4 ноември Интернет сайтът America.gov ще предоставя подробна информация за изборния ден и възможности за интерактивно участие на уеб-страницата си, посветена на изборите в САЩ, на адрес: lhttp://uspolitics.america.gov/uspolitics/elections/index.html.

America.gov планира да поддържа „постоянен” уеб-чат, който ще позволи на участниците да задават въпроси и да получават отговори през целия изборен ден. Заедно с Foreign Press Center (FPC) America.gov ще излъчва разговори с политолози през целия следобяд и вечерта на изборния ден. Анализаторите ще обясняват резултатите от проведените допитвания и ще правят прогнози какво може да се случи след деня на изборите.

America.gov ще обновява страницата си постоянно през целия изборен ден до 8 ч. сутринта, българско време, на 5 ноември. Очаква се страницата да се обновява периодично в периода между 5 и 7 ноември. America.gov ще обнови и картата на електоралния колеж, за да отрази резултатите за 2008 г. Най-вероятно това ще стане в деня след изборите, с цел получаване на по-точни резултати.

На страницата, посветена на изборите в САЩ, в самия ден или скоро след това ще бъдат публикувани следните материали:

- Представяне на новия президент, откъси от неговата реч, както и откъси от речта на загубилия кандидат;
- Обобщена информация за деня на изборите, включително за броя гласували и за евентуални проблеми при гласуването;
- Информация за първите стъпки по встъпване в длъжност;
- Анализ на факторите, довели до победата на новоизбрания президент, както и преглед на гласуването в спорните щати;
- Анализ на електоралния колеж – поглед към гласуването в щатите, в които подкрепата за никой от кандидатите не е била доминираща, и анализ от експерти на FPC;
- Обобщаване на важни моменти от надпреварата за губернаторски места и места в Конгреса, както и поглед напред към състава на следващия Конгрес.

Подробности относно часовете на уеб-чатовете и говорителите, както и програмата на видеоизлъчванията ще бъдат обявени с наближаване на изборите на www.america.gov.


В Американския кът на библиотека "Родина" можете да ползвате компютър за достъп до сайта и чата.