Нова инициатива на сдружение "Самаряни"
понеделник, 27 октомври 2008

 

В Деня на народните будители,
Сдружение „Самаряни” ще стартира езиково обучение за 21 деца, лишени от родителска грижа.

На 1 ноември отбелязваме един от най-светлите празници в българския календар – Деня на народните будители. На този ден ще започне обучение по английски език за 21 деца от трите Дома за деца, лишени от родителска грижа - „Теофано Попова”, „Българка” и „Мария Терезия”.
Първото учебно занятие ще се проведе на 1 ноември от 10:30 часа в Езиковата школа при Народно читалище „Родина”, намираща се на ул. Хаджи Димитър Асенов 83.
От 1995 г. Езиковата школа е център за провеждане на изпити за владеене на английски език на Британски изпитен институт City & Guilds of London and Pitman Qualifications за града и региона.
В продължение на 5 месеца предстои да бъдат обучени 21 деца. Те ще бъдат разделени на три групи. Критерии за тяхното разделяне ще бъдат резултатите от направеното входно ниво. Езиковата програма ще включва 80 учебни часа.
Езиковото ниво в края на обучението ще бъде А1 или А2 според Общата европейска езикова рамка, в зависимост от стартовото ниво.
Децата, които ще се включат в обучението са подбрани на базата на заявена мотивация, отношение към учебния процес и препоръка от ръководството на съответния Дом.
Благодарение на усвоените езикови знания и умения, децата ще увеличат възможностите си за пълноценна социална интеграция и ще подобрят перспективите си за успешна реализация на пазара на труда.
В края на обучението си, използвайки прости думи и изречения, децата ще могат да пишат и да говорят за себе си и за своята среда. Ще имат натрупани езикови умения, благодарение на които ще могат да обсъждат на елементарно ниво теми и събития от заобикалящата ги действителност. Очакваме също така, децата да могат да изказват своето мнение и да спорят на различни теми.
Тренингът се реализира в рамките на проект „Изграждане на „Център за социално-здравна и образователна подкрепа” за деца в риск”, BG 2005/017-353.01.02-1.04, изпълняван от Сдружение „Самаряни” в партньорство с Община Стара Загора.

За допълнителна информация:
Нейко Иванов - ръководител проект
Сдружение „Самаряни”
моб. тел.: 0878/ 394 216
тел.: 042/62 10 83
webpage: www.samaritans.bg