Конкурс за видеоклип "Човекът и природата"
вторник, 19 август 2008

Министерство на здравеопазването
РИОКОЗ – Стара Загора
Национален план за действие по „Околна среда - здраве”

О Б Я В Я В А Т
Конкурс за видеоклип

на тема: “Човекът и природата”

Цел на конкурса: изграждане на позитивно отношение към природата сред подрастващите.

Участват: Творби, посветени на опазването и замърсяването на природата.

Условия за участие в конкурса:
· възраст на участниците – ученици от VІІІ до ХІІІ клас
· брой клипове – до 3 бр. на участник
· предоставените видеоклипове да бъдат с продължителност до 60 секунди
· размерът на отделния кадър трябва да бъде 720 х 576 пиксела
· видео фреймрейт – 25 кадъра/сек
· видео битрейт – не повече от 8000
· аудио битрейт – не повече от 128
· честота на семплиране на аудиопътеката – не повече от 44100
· аудиоканали – не повече от 2

ВНИМАНИЕ! Могат да се използват само видеоанимации, видеофилми, колажи и отделни кадри, които са освободени от авторско право!

Творбите ще бъдат оценявани по идеен замисъл и отразяване на темата.
Участниците могат да изпращат творбите си на адрес:

6000 гр. Стара Загора
ул. Стефан Караджа 10
РИОКОЗ – Дирекция “ООЗ”
За конкурса “Човекът и природата”
За информация: тел. 042/602674

Данни за участника – име, възраст и координати за връзка, трябва да присъстват в името на файла и творбите.

Краен срок за приемане на творбите: 10.10.2008 г.

След приключване на конкурса, на сайта на РИОКОЗ – Стара Загора, ще бъде публикувана галерия от избрани творби на участниците.

Всяка творба, участвала в конкурса, може да бъде използвана от РИОКОЗ – Стара Загора, за здравно-просветни цели без допълнително съгласие на автора или родителите му.

Наградите ще бъдат връчени през м. ноември 2008 г.

Последна промяна: сряда, 20 август 2008