Национална библиотечна седмица 2008
сряда, 07 май 2008

За трета поредна година Съюзът на библиотечните и информационните работници организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 12 до 16 май и ще включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страната.

Основна цел на кампанията е библиотеките да влязат в дневния ред на законодателната и изпълнителната власт със законопроекта за обществените библиотеки. Да бъде популяризиран законопроектът в обществото и да бъдат убедени депутати, представители на изпълнителната и местната власт в необходимостта от спешното приемане на този законопроект.

Програма на инициативите по градове

 


ОБРЪЩЕНИЕ

на Съюза на библиотечните и информационните работници в България

 

Съвременното обществото е общество на знанието. Икономическата му основа се трансформира в икономика на знанието. В глобализиращия се свят тече невиждан по мащаби обмен на информация във високотехнологична среда. Библиотечната институция се превръща в обществен център за знание и информация. Модерното развитие на библиотеките става императив за осигуряването на равен достъп до информация, за изграждане на информационното общество и развитие на гражданското общество!

Българските библиотеки искат:

• Да бъдат равностойни на модерните европейски библиотеки.
• Да имат точен статут в обществото и ясни ангажименти на властите за тяхното устойчиво развитие.
• Национална стратегия за функциониране на библиотечната мрежа.

За да могат библиотеките:

• Да съдействат по-резултатно за икономическото развитие на страната.
• Да бъдат пълноценен фактор в издигането на образователното равнище на човешкия потенциал – в качественото образование на младите хора; в конкурентоспособната подготовка на кадрите от всички професионални области; в продължаващото образование.
• Да подпомогнат присъствието на българския научен потенциал в информационния обмен в Европа и света.
• Да стимулират и провокират развитието на творческата енергия на всички в активна възраст.
• Да осигурят ползотворния отдих на хората.
• Да бъдат ефективни партньори в изграждането на общество от мислещи, информирани и креативни личности.

Затова!
Българските библиотеки отстояват правото си да бъдат законово регламентирани дейностите, с които те неотменно участват в общественото развитие на страната.
• Българските библиотеки категорично изискват ясно дефиниране на отговорностите на властите за развитието на библиотечната мрежа.
• Българските библиотеките настояват да бъдат включени в законодателната програма на страната.

 

Призоваваме всички български граждани, политици, интелектуалци, държавни органи и неправителствени организации да се присъединят към нашите дългогодишни усилия да бъде приет Закон за обществените библиотеки и стандарти за различните видове библиотеки!