Работна среща "Библиотеката - ОИЦ"
неделя, 10 декември 2006

На 13 октомври 2006 г. в библиотека "Родина" - Стара Загора се проведе работна среща на тема "Библиотеката - Обществен информационен център". Организатор на инициативата бе Методичният отдел на Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив. Присъстваха представители на 12 читалища от Пловдивска област.

Участниците бяха запознати с историята и дейността на Читалище "Родина", със структурата, автоматизацията на библиотечните процеси, проектите и програмите, по коитото библиотеката работи, и услугите, които предлага.

 
 
Представен бе проекта Американско-български библиотечен обмен и стъпките, които библиотека "Родина" прави за превръщането й в Обществен информационен център. Разгледани бяха накратко въпросите, които характеризират този модел на библиотечни услуги - библиотеката като ОИЦ; маркетинг на библиотечното обслужване; набиране на средства за финансиране; работа с местната и централната власт; сътрудничество и библиотечни програми. Демонстрирана бе интернет страницата на библиотеката, като своеобразен портал на обществения информационен център.