Обява за работа в библиотека "Родина"
понеделник, 10 март 2008
 
Библиотека „Родина”, Стара Загора, обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността библиотекар.
 
Начална заплата 270 лв.
 
 
Изисквания към кандидатите:
 
·         Висше образование – библиотечно или с друга хуманитарна специалност;
·         Добра компютърна грамотност;
·         Много добро познаване на Internet;
·         Добро владеене на английски език;
·         Много добри комуникативни и организационни умения;
·         Желание за работа в екип;
·         Инициативност, коректност, отговорност.
 
 
Необходими документи при кандидатстване:
 
·         Молба
·         Автобиография
·         Диплома за завършено образование (копие)
·         Документи от курсове и квалификации (ако има такива)
                       
Краен срок за подаване на документи – 20 март 2008 г.
                              
                    
Допълнителна информация на адрес:
Стара Загора
бул. Руски 17
Библиотека „Родина”
тел.: 630 113; GSM: 0886 463 731
 
Последна промяна: понеделник, 10 март 2008