Начало arrow Новини arrow Теми, предложени от регистрирани потребители arrow Среща с екипа по Приемна грижа   English
Детска библиотека
Основно меню
Начало
Библиотека Родина
Новини
Проекти и програми
Нови книги
Периодика 2013
Американски кът
За Вас, ученици
Издания
Дигитална библиотека
Читалище Родина
----------
Стара Загора
Култура
Образование
Социални дейности
Старозагорска епархия
Туризъм
----------
Календари
Web връзки
Контакт с нас
Галерия
Съдържание

Търсене
· в каталога на библиотека Родина
· в каталога на фондация Миню Балкански
(книги на френски език)

· в електронните каталози на български библиотеки


Е-БИБЛИОТЕКА
Автори
Раздели
Поезия
Стихотворения за деца
Критика
Хумор и сатира
Пиеси
Пиеси за деца
Преводи
Приказки
Най-новото

Непубликувани стихотворения

Непубликувани стихотворения
Стара Загора, НЧ Даскал Петър Иванов, 2007
Пончо
Препоръчано

Коледунка
Търсене в текст
 
Знаете ли, че...

Името на месец МАРТ идва от името нa римския бог на войната Марс (Martius), тъй като пpeз март oбикнoвeнo започвали войнитe. За прабългарите това бил месец Читем. Народът нарича март "сушец", тъй като тогава не падат много дъждове.

 

 
 четвъртък, 23 май 2024
Среща с екипа по Приемна грижа Печат Имейл
понеделник, 09 юли 2007

На 10.07.2007 г. (вторник), от 17,30 ч. в читалище „Родина”, ІІ етаж (срещу Радио Стара Загора) се организира среща с екипа по „Приемна грижа” към Сдружение „Самаряни”.
Специалисти ще запознаят присъстващите на срещата с приемната грижа. Ще бъде прожектиран филма „Доброволна любов”.


www.priemime.bg

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Изпълнявана от Сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора

В партньорство с Фондация „АРК-България”и Община Стара Загора

Няколко хиляди деца в България живеят в домове. Съгласно международни изследвания и проучвания за всеки 3 месеца престой в такъв дом се наблюдава 1 месец забавяне в развитието на децата. Към месец декември 2006 г. децата, настанени в приемни семейства у нас, са 74, а приемните родители са 89.

ФАКТИ И ДАННИ ЗА ПРИЕМНАТА ГРИЖА

 

Румъния*
(22 мил.)

Великобритания*
(60 мил.)

Сърбия*
(7 мил.)

България*
(8 мил.)


Брой одобрени приемни родители
9 170 37 000 2 026 89
Брой на деца настанени в приемна грижа 15 277 39 000 2 923 74
Общ брой на деца настанени в институции
(0-18 г.)
32 053   1 700 9 776 **

* данните са от:
- Румъния – декември 2004
- Великобритания – ноември 2006 (данните за приемната грижа са приблизителни)
- Сърбия – декември 2004
- България - декември 2004

** Деца, настанени в институции в България
Това е общия брой на децата, настанени в „специализирани институции” според Закона за Закрила на Детето – в това число влизат ДДУИ / ДДМУ (за деца с увреждания, 1 310), ДОВДЛРГ [до скоро на подчинение на МО, (от 1 Януари 2007 – на общините) на възраст 3-18 години, 5 506] и ДМСГД (на подчинение на МЗ, деца на възраст 0-3, 2 960). Този общ брой не включва деца, живеещи в други институции (напр. подчинени на МП и МО), а както и деца които са на практика „институционализирани” , тъй като те постоянно пребивават в други учреждения (напр. специални училища).
Според данните на АСП за 2006, 3 133 деца са били настанени в специализирани институции; 2 894 са били изведени от тях – т.е. броят на настанените е нараснал с 239 деца.

Брой на деца в институции на територията на ОЗД Стара Загора (към края на месец декември 2006):
- Общо 652 деца
- 312 деца в ДОВДЛРГ
- 190 – ДМСГД
- 150 – ДДУИ/ДДМУИ

Настаняване на деца от ромското малцинство при приемни родители
-
Сърбия: 677 (към края на декември 2004)

Настаняване на деца с увреждания при приемни родители
-
Сърбия: 288 (към края на декември 2004)
- Румъния: 2300 в професионална приемна грижа (според данни на УНИЦЕФ)
Месечна сума (добавка) за отглеждане на приемно дете – варира от 165 до 261.25 лв. (1) месечно в зависимост от възрастта на детето и дали то има някакви увреждания:

 • дете без увреждания:
  - до 7 г. - 165 лв. на месец
  - 7 - 14 г. – 192.50 лв. на месец
  - 14 - 18 г. - 220 лв. на месец
 • дете с увреждания:
  - до 7 г. - 206.25 лв. на месец
  - 7 - 14 г. - 233.25 лв. на месец
  - 14 - 18 г. - 261.25 лв. на месец

• Определение на „разширено семейство”: по закон, „разширено семейство” в България е „семейство на близки и роднини”. Под „роднини” се разбират тези, които имат „кръвна връзка с детето”; „близки” са тези, които имат „емоционална връзка” с детето. На практика всеки човек, определен като „близък” за детето може да стане приемен родител, ако е одобрен.
• Осиновяване
- Брой деца, осиновени в България, 2006 - 634
- Брой деца, осиновени в чужбина, 2006 - 98

Известни хора, които са били приемни деца:
-
Пиърс Броснан („Джеймс Бонд”)
- Еди Мърфи

(1) Изчисленията тук са направени на базата на гарантирания минимален доход, който към момента е 55 лв. на месец – така за деца без увреждания до 7-годишна възраст, отпусканата сума е 3 х 55 лв., за деца 7-14, 3,5 х 55 и за 14-18 год., 4 х 55 лв. За деца с увреждания, основата на формираната месечна сума се запазва, като се добавят 75% (41.25 лв.) от гарантирания минимален доход.

Териториално-селищната основа на област Стара Загора включва 205 населени места, от които 10 града и 195 села. В област Стара Загора функционират 11 общини – общ. Стара Загора, общ. Гълъбово, общ. Раднево, общ. Опан, общ. Чирпан, общ. Братя даскалови, общ. Николаево, общ. Гурково, общ. Мъглиж, общ. Казанлък и общ. Павел баня. Най-голямата в област Стара Загора е община Стара Загора, която включва 51 населени места и съставлява около 40 % от общото население на областта (167 357 хил. население от общо 390 000хил. население).
Общият брой на специализираните институции за деца лишени от родителска грижа на територията на областта е 9, както следва: в община Стара Загора има 5 ДОВДЛРГ (2 от тях са за деца от 3-7 години, 3 са от 7-18 години), един ДМСГД от 0-3 години и 2 ДДМУИ от 3-18 години; в община Казанлък има един ДМСГД от 0-3 години. Към момента, в тези специализирани институции са настанени общо около 750 деца.
Съществуващата интернатна грижа за деца в посочените по-горе заведения е остаряла, скъпо струваща и ниско ефективна. Основните проблеми в институциите са на първо място големият брой деца настанени в тях, липсата на индивидуална грижа, вследствие на което децата изостават в психическо, физическо и емоционалното си развитие. Липсва връзка с биологичното семейство на детето. Липсва приемственост между отделните етапи в живота на децата, което води до загуба на собствената идентичност.
В края на 2002 г. в България беше въведен нов модел в социалната политика, с което стартира реформата в областта на благосъстоянието на децата и социалните услуги, в подкрепа на децата и семействата в риск. Това наложи осъществяването на редица нормативни промени, както и промени по отношение на грижите в специализираните институции – да се търсят нови подходи и методи за работа, така, че да се минимизират негативните последици от институционалния тип грижа.
Някои от определените мерки, необходими за реализирането на тази практика са:
- създаване на нови алтернативни социални услуги – дневни центрове, консултативни центрове, защитени жилища и др.
- деинституционализация, изразяваща се в преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда;
- намаляване броя на хората в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намаляване броя на самите институции;
- превенция на изоставянето;
- децентрализация на социалните услуги.
Счита се, че за успешно осъществяване на процеса на деинституционализация в България е от изключителна важност да бъде развита приемната грижа. Това би предоставило възможност на децата, които поради различни причини не могат да останат в биологичното си семейство, да израснат в семейна среда. Целта е да се осигури на децата сигурна и грижовна среда, за да получат по-добра възможност за личностово развитие и придобиване на социални умения. Прекият ефект върху живота на настанените в сигурната среда на приемната грижа деца е несравним спрямо алтернативата за израстване в специализирана институция.
Част от дейността на сдружение „Самаряни” – гр. Стара Загора е организирана в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, където се работи за подкрепата и подпомагането на семействата на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и развият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.
Един от приоритетите на нашата работа е развитието на приемната грижа, като алтернатива за децата лишени от родителска грижа. За тази цел, в партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация АРК – България през месец октомври, 2006 год., към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” беше сформиран и обучен екип по приемна грижа, състоящ се от 7 човека (4 социалния работници, 2 психолози и един специалист „връзки с обществеността). Основни акценти в работата на екипа е популяризирането на приемната грижа на територията на община Стара Загора, оценяване и обучение на кандидат-приемни семейства и оказване на консултативна подкрепа на утвърдените приемни семейства. Във връзка с това на 09.02.2007 г. стартира регионална информационна кампания за приемни родители – „Приеми ме!” (www.priemime.bg), целяща повишаване на общественото знание за приемничеството, което от своя страна е от съществено значение за развитието на услугата.

 

Последна промяна: понеделник, 09 юли 2007
 
< Предишен   Следващ >
                   
   
PC-TM
СБИР
 
Център за независим живот
Национален младежки поетичен конкурс "Веселин Ханчев"
Конкурс за млади изпълнители
 
Bemis Public Library
       


Етичен кодекс на библиотекарите в Република България


Портал за обществена информация


Пресцентър на община Стара Загора
Новини

Стара Загора - събития и новини


Най-новото

Най-четеното
Статистика
Потребители: 1123
Новини: 1426
Връзки: 307
        English version
Go to top of page  Начало | Библиотека Родина | Новини | Проекти и програми | Нови книги | Периодика 2013 | Американски кът | За Вас, ученици | Издания | Дигитална библиотека | Читалище Родина | Стара Загора | Култура | Образование | Социални дейности | Старозагорска епархия | Туризъм | Календари | Web връзки | Контакт с нас | Галерия | Съдържание |
© 2004 - 2011, Библиотека Родина - Стара Загора