Начало arrow Проекти и програми arrow Проект ABLE   English
Детска библиотека
Основно меню
Начало
Библиотека Родина
Новини
Проекти и програми
Нови книги
Периодика 2013
Американски кът
За Вас, ученици
Издания
Дигитална библиотека
Читалище Родина
----------
Стара Загора
Култура
Образование
Социални дейности
Старозагорска епархия
Туризъм
----------
Календари
Web връзки
Контакт с нас
Галерия
Съдържание

Търсене
· в каталога на библиотека Родина
· в каталога на фондация Миню Балкански
(книги на френски език)

· в електронните каталози на български библиотеки


Е-БИБЛИОТЕКА
Автори
Раздели
Поезия
Стихотворения за деца
Критика
Хумор и сатира
Пиеси
Пиеси за деца
Преводи
Приказки
Най-новото

Непубликувани стихотворения

Непубликувани стихотворения
Стара Загора, НЧ Даскал Петър Иванов, 2007
Пончо
Препоръчано

Коледунка
Търсене в текст
 
Знаете ли, че...

Името на месец МАРТ идва от името нa римския бог на войната Марс (Martius), тъй като пpeз март oбикнoвeнo започвали войнитe. За прабългарите това бил месец Читем. Народът нарича март "сушец", тъй като тогава не падат много дъждове.

 

 
 петък, 29 септември 2023
Печат Имейл
понеделник, 11 декември 2006

Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"

Цели на проекта

  • Да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки.
  • Да подобри разбирането и подкрепата на българското правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество.
  • Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни.
  • Да развива постоянна мрежа, съставена от български и американски библиотеки, които ще търсят допълнително финансиране чрез неправителствени организации за осъвременяване на възможностите на компютърната техника в българските библиотеки.

 

  Американско-български проект за библиотечен обмен
American-Bulgarian Library Exchange

Ръководители на проекта

Робърт Андерсън - президент на Ресурсен център за международна дейност в Айова, ръководител на проекта
Ваня Грашкина - председател на СБИР, партньор по проекта
Нанси Болт - изпълнителен директор за дейностите по проекта в САЩ
Искра Михайлова - изпълнителен директор за дейностите по проекта в България

Почетен комитет на проекта

Зорка Първанова - съпруга на президента на България
проф. Стефан Данаилов - председател на Комисията по култура в 39-то Народно събрание
Димитър Калчев - министър на Държавната администрация
Елена Поптодорова - посланик на България в САЩ
Кристи Вилсак - съпруга на губернатора на щата Айова
Джон Атанасов-син
Нели Гипсън - дарител на допълнителни средства по Проекта

 

 


Дейности по проекта в библиотека "Родина":
- Развитие на съществуващото партньорство с
Щатската библиотека в гр. Денвър, Колорадо: e-mail кореспонденция за обмен на професионален опит и информация за историята, културата и начина на живот на нашите две страни;
- Получаване на библиотечни материали от американските партньори.

Надежда Груева - гл. библиотекар, участва в 6-седмична специализация в САЩ с цел:
- обмен на опит и обучение в областта на обществените информационни услуги; работа с местната власт и обществените агенции и повишаване на подкрепата им за библиотеката;
- споделяне на придобитите знания и умения и повишаване на информираността на колектива на библиотеката, местните власти и местната общност;
- усъвършенстване на вече съществуващите информационни услуги и създаването на нови на базата на американския модел и преценка на местните потребности;
- създаване на лични контакти за поддържане и устойчиво развитие на сътрудничеството между библиотеките партньори.

Фотогалерия 1

На пресконференция бяха представени целите и основните дейности на проекта за американско-български библиотечен обмен, впечатления и резултати от специализацията на Надежда Груева в САЩ и интернет страницата на библиотеката. На представянето присъстваха колеги от библиотеките в града и журналисти.


В рамките на втория етап на Проекта ABLE на 16,17 и 18 септември 2004 г. в София се проведе семинар “Центрове за обществена информация в публичните библиотеки”.
Целите на семинара бяха:
- Да представи концепцията за българските публични библиотеки като обществени информационни центрове;
- Да представи стратегии за обосновка на значимостта на българските библиотеки пред обществеността и властите;
- Да подготви обучители за провеждането на регионални семинари в рамките на проекта.

Трима представители на библиотека "Родина" взеха участие в семинара - Слава Драганова - директор, Надежда Груева и Мима Атанасова - главни библиотекари.

Основните теми на семинара бяха:
- Библиотечно дело, базирано на връзки с обществото;
- Библиотеката като обществен информационен център (ОИЦ);
- Сътрудничество и програмиране;
- Маркетинг на ОИЦ;
- Набиране на средства;
- Работа с местните и централните власти.

Бе проведено и обучение на обучители - български библиотекари, които ще разпространяват опита на Проекта и сред други български библиотеки по време на регионални семинари на същата тема.

Лектори по основните теми бяха представителите от САЩ:
Роберт Андерсън - Ресурсен център за международно обслужване - Еймс, Айова
Нанси Болт - Щатска библиотека - Денвър, Колорадо
Барбара Карсон - Щатска библиотека - Де Моин, Айова
Джейми ЛаРу - Областна библиотека на област Дъглас, Колорадо
Бони МакКюн - Щатска библиотека - Денвър, Колорадо

Резултати от проведения семинар:
- Определени бяха библиотеките, кото ще бъдат подкрепени от Проекта да развият пилотни Обществени информационни центрове в близките 6 месеца: Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, Библиотека "Дора Габе" - Добрич, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново, Столична библиотека, Читалищна библиотека "Родина" - Стара Загора (съвместно с библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора), Читалищна библиотека - гр. Раковски;
- Определени бяха градовете (местата на пилотните центрове), в които ще се проведат 6 регионални еднодневни семинара до 01.01.2005 г. на тема "Библиотеката - обществен информационен център";
- В ход е издаването на наръчник "Библиотечно дело, основано на обществото: Ръководство и средства за планиране".

По време на семинара бе открита фотоизбожба на г-жа Нанси Болт във фоайето на НБКМ от снимки на места и хора в България, направени от американката при посещенията й в страната ни.

След приключване на семинара, 19-23 септември 2004 г., гост на библиотека "Родина" бе Бони МакКюн - библиотекар в Щатската библиотека на Колорадо, партньор на библиотека "Родина" по Проекта. Г-жа МакКюн имаше работни срещи с екипите на библиотека "Родина", библиотека "Захарий Княжески" и библиотеката при Тракйиския университет. Гостенката се запозна и с работата на Езиковата школа и Школата по изобразително изкуство при читалище "Родина". Бе проведена и среща на тема "Публичната библиотека - Обществен информационен център в сътрудничество с местните власти" с представители на Общината и Общинския съвет, на библиотечната общност от града, журналисти, на която присъстваха и директорите на Проекта от българска и американска страна - Искра Михайлова и Нанси Болт, както и Барбара Карсон. Бони МакКюн посети и редица места, свързани с културно-историческото наследство на Стара Загора и региона - Исторически музей - Стара Загора (Неолитни жилища, Античен форум, Къща музей "Градски бит ХІХ в."), Къща музей "Гео Милев"- Стара Загора, Казанлъшката гробница, Етнографски комплекс - Казанлък, гр. Шипка - Храм-паметник "Рождество Христово", Етнографски комплекс Етъра, Соколски манастир, Етнографски комплекс "Миню Балкански" - с. Оряховица и др. Г-жа МакКюн гледа и представление на Държавна опера - Стара Загора, операта "Аида" от Верди, на откритата сцена на Античния форум в града ни.

Фотогалерия 2


Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници в България спечели проект за учредяване на Сдружение на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

На 3 октомври 2004 г. в гр. Разград се състоя Учредително събрание на сдружението като секция към СБИР с наименование "Американски опит за библиотеките". Приети бяха Правилник, Насоки на развитие на сдружението и Меморандум на Учредителното събрание.

Основните цели на сдружението са:
- да популяризира в българските библиотеки успешните американски библиотечно-информационни политики и практики;
- да работи за успешното разширяване и обогатяване на сътрудничеството между българските и американските библиотеки;
- да съдейства за разширяването на културния и образователен обмен между България и САЩ;
- да задълбочава връзките между библиотечните асоциации на България и САЩ;
- да работи за успешното сътрудничество на библиотечно-информационните специалисти от Югоизточно Европа, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

В учредителното събрание участваха 20 библиотекари от градовете Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Разград, Раковски и София. Представители на старозагорската библиотечна колегия бяха Светлана Костадинова от библиотека "Захарий Княжески" и Надежда Груева от библиотека "Родина".

Повече за сдружението прочетете тук.


 

На 28 октомври 2004 г. гости на Стара Загора и библиотека "Родина" бяха г-жа Нанси Болт и 8 библиотекари и студенти по библиотекознание от щата Мериленд, САЩ. Американските колеги посетиха също така музей "Неолитни жилища" и библиотека "Захарий Княжески".


 

На 11 ноември 2004 г. в Стара Загора се проведе обучителен семинар на тема "Библиотеката - Обществен информационен център" за екипите на библиотека "Родина" и библиотека "Захарий Княжески". Гости на семинара бяха Стефан Димитров, експерт в отдел "Култура и вероизповедания" - Община Стара Загора, колеги от библиотеката при Тракийския университет, от читалищни и училищни библиотеки. Лекции изнесоха Иван Александров, директор на Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Калина Иванова, зам.-директор на Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново и Надежда Груева - гл. библиотекар в библиотека "Родина". Участниците бяха запознати с целите и дейностите по проект Американско-български обмен на библиотечен опит, с концепцията за превръщането на общодостъпните библиотеките в Обществени информационни центрове и в дискусии с лекторите имаха възможност да споделят своите виждания и опит.

Регионален семинар на тема “Библиотеката – Обществен информационен център” се проведе на 3 декември 2004 г. в зала 1 на Община Стара Загора в рамките на втория етап на проекта ABLE. Организатори на събитието бяха библиотека “Родина” и библиотека “Захарий Княжески”. Гост на семинара бе г-н Георги Вълчев - директор Дирекция "Образование и култура", Община Стара Загора. Участие в обучението взеха 25 библиотекари от Югоизточна България. Всички участници получиха издадения по проекта наръчник "Библиотеката - Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане".

Целите на семинара бяха:
- Да бъде представен Проекта за американско-български обмен на библиотечен опит ABLE;
- Да бъде изложена концепцията за превръщането на българските библиотеки в Обществени информационни центрове;
- Да бъде дадена възможност за участие в дискусии и споделяне на опит.

 

Основните теми на семинара и лекторите по тях бяха:

Проект “Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”
Ваня Грашкина – СБИР, проект ABLE
Библиотеката - Обществен информационен център
Надежда Груева - ЧБ "Родина", Ст. Загора
Маркетинг на услугите на ОИЦ Емилия Милкова - РБ "Пенчо Славейков", Варна
Набиране на средства
Иван Александров - РБ "П. Р. Славейков", В. Търново
Работа с централните и местните власти Калина Иванова - РБ "П. Р. Славейков", В. Търново
Сътрудничество и програмиране Мариана Узунова - РБ "Пейо Яворов", Бургас

Фотогалерия 3


През м. декември 2004 г. един компютър и 28 броя книги на английски език получи библиотека "Родина" като дарение от американските колеги.


През седмицата 23 - 29 май 2005 г. гости на библотека "Родина" бяха Нанси Болт - изпълнителен директор за дейностите по проекта ABLE в САЩ, и Филис Ларисон – библиотекар в публичната библиотека в гр. Литълтън, Колорадо.

Г-жа Ларисон взе участие в празничното шествие по случай 24 май - Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. Гостенката имаше работна среща с екипа на библиотека "Родина" и изнесе презентация за дейността на библиотеката, в която работи, пред представители на библиотечната колегия от Стара Загора. Филис Ларисон посети и редица места, свързани с културно-историческото наследство на Стара Загора и региона - Исторически музей - Стара Загора (Неолитни жилища, Античен форум, Къща музей "Градски бит ХІХ в."), Къща музей "Гео Милев"- Стара Загора, Казанлъшката гробница, гр. Шипка - Храм-паметник "Рождество Христово", Етнографски комплекс Етъра и др.

Нанси Болт и Филис Ларисон се запознаха с работата на Езиковата школа при читалище "Родина" и имаха среща с представители на Детския парламент в града ни. Разменени бяха писма, рисунки и електронни адреси за връзка между децата на Стара Загора и Литълтън, Колорадо. Бе проведена и среща на тема "Публичната библиотека - Обществен информационен център в сътрудничество с местните власти - резултати и перспективи" с представители на Общината.

Гостуването на американските ни колеги бе съпътствано от събития, посветени на 145-годишнината от създаването на библиотека "Родина". На 27 май в Община Стара Загора фотоизложбата “България през погледа на една американка” бе открита от нейния автор Нанси Болт. Пред американските гости, представители на местната власт, колеги и граждани бе представен Общественият информационен център в библиотека "Родина", резултат от дейностите по два проекта – Проектът ABLE и проект “Модерна библиотека” на Обществен дарителски фонд – Стара Загора. ОИЦ е базиран на Информационен център за хора с физически увреждания, създаден по проект “Отворени врати”, подкрепен от проект “Читалища”. Центърът предоставя разнообразна информация: за местното управление и общност; социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, на деца и възрастни в неравностойно положение; правна информация; информация за Европейския съюз, за финансиращи програми, за възможности за обучение и др. Предлага и други услуги: интернет достъп; набор на текст и текстообработка; принтиране, копиране и сканиране и др.

Фотогалерия 4


На 31 май 2005 г. в Зала 8 на НДК се проведе ХV Национална конференция на СБИР на тема "Библиотеката - Обществен информационен център". Форумът бе под почетния патронаж на г-жа Зорка Първанова и г-жа Лора Буш и бе организиран с финансовата подкрепа на Бюрото за образователни и културни въпроси към Държавния департамент на САЩ и с любезното съдействие на Посолството на САЩ в София.

На конференцията бе представен проектът “Американско-български библиотечен обмен” - неговата философия, основни дейности, интернет страница. Споделен бе конкретен опит в изграждането на обществени информационни центрове, както и в международното партньорство и културния обмен между библиотеките партньори.

В конференцията участваха 11 библиотекари от партньорски библиотеки по Проекта от Колорадо и Айова, САЩ.

 


 

Регионални семинари "Библиотеката - Обществен информационен център" по проект ABLE се проведоха през месеците ноември и декември 2006 в градовете Шумен, Гоце Делчев, Монтана, Пловдив, Димитровград, Бургас, Разград и Силистра. Надежда Груева участва в тях като лектор.

Участниците в семинарите получиха и второто редактирано и допълнено издание на наръчника "Библиотеката - Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане". Книгата в .pdf формат е публикувана на интернет страницата на СБИР и може да бъде изтеглена от тук.


 

Прочетено в интернет

Public Access Computing in Bulgaria
Американо-български проект променя наши библиотеки

 

Последна промяна: сряда, 17 януари 2007
 
< Предишен   Следващ >
                   
   
PC-TM
СБИР
 
Център за независим живот
Национален младежки поетичен конкурс "Веселин Ханчев"
Конкурс за млади изпълнители
 
Bemis Public Library
       


Етичен кодекс на библиотекарите в Република България


Портал за обществена информация


Пресцентър на община Стара Загора
Новини

Стара Загора - събития и новини


Най-новото

Най-четеното
Статистика
Потребители: 1123
Новини: 1426
Връзки: 307
        English version
Go to top of page  Начало | Библиотека Родина | Новини | Проекти и програми | Нови книги | Периодика 2013 | Американски кът | За Вас, ученици | Издания | Дигитална библиотека | Читалище Родина | Стара Загора | Култура | Образование | Социални дейности | Старозагорска епархия | Туризъм | Календари | Web връзки | Контакт с нас | Галерия | Съдържание |
© 2004 - 2011, Библиотека Родина - Стара Загора