Начало arrow Новини arrow Теми, предложени от регистрирани потребители arrow 3 декември - Международен ден на хората с увреждания   English
Детска библиотека
Основно меню
Начало
Библиотека Родина
Новини
Проекти и програми
Нови книги
Периодика 2013
Американски кът
За Вас, ученици
Издания
Дигитална библиотека
Читалище Родина
----------
Стара Загора
Култура
Образование
Социални дейности
Старозагорска епархия
Туризъм
----------
Календари
Web връзки
Контакт с нас
Галерия
Съдържание

Търсене
· в каталога на библиотека Родина
· в каталога на фондация Миню Балкански
(книги на френски език)

· в електронните каталози на български библиотеки


Е-БИБЛИОТЕКА
Автори
Раздели
Поезия
Стихотворения за деца
Критика
Хумор и сатира
Пиеси
Пиеси за деца
Преводи
Приказки
Най-новото

Непубликувани стихотворения

Непубликувани стихотворения
Стара Загора, НЧ Даскал Петър Иванов, 2007
Пончо
Препоръчано

Коледунка
Търсене в текст
 
Знаете ли, че...

Името на месец МАРТ идва от името нa римския бог на войната Марс (Martius), тъй като пpeз март oбикнoвeнo започвали войнитe. За прабългарите това бил месец Читем. Народът нарича март "сушец", тъй като тогава не падат много дъждове.

 

 
 вторник, 21 май 2024
3 декември - Международен ден на хората с увреждания Печат Имейл
вторник, 12 декември 2006

3 ДЕКЕМВРИ, МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
През 1992 година Генералната асамблея на ООН обяви 3 декември за
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Генералната асамблея на ООН прие световна Програма за активни действия, целящи информиране на обществеността за проблемите и потребностите на хората с увреждания и реални действия за включването им във всички сфери на политическия, социално-икономическия и културния живот. Трети декември е ден за засилване на дискусията по темата за свободния и независим живот на хората с увреждания, за тяхното пълноправно участие в обществото. На него правим обществено достояние добрите и лошите закони и практики по отношение на хората с различни възможности. Това е денят, в който отправяме силни послания и го правим всяка година отново и отново.

Тази година решихме да призовем за изграждането на едно приобщаващо общество, в което всеки един да живее достойно и пълноценно.За да стане то факт и в България е необходимо да се премине през редица промени, като едни от най - съществените са промяна в обществените нагласи преодоляване на предразсъдъците по отношение на хората с увреждания. Началото на тази промяна може да започне в българското училище, където всеки един от нас попада в годините, когато сформира своите възгледи за живота и хората около него. Без да се спираме на ситуацията в момента бихме искали най-общо да очертаем една картина на желаното бъдеще, в което българското училище ще бъде отворено за всеки един и ще предлага една система, която не само дава необходимия пакет от знания, а и възпитава в приемане на различията и изгражда умения за общуване и партньорство.

Световните практики показва, че в процеса на търсене на по-добрите решения е преминато през няколко етапа. При първите от тях - Специалното образование и Интегрираното образование(ИО) усилията са съсредоточени върху детето и промяната в него, като ИО е процеса на настаняване на децата с увреждания в общообразователните училища. В този случай на него му се отделя повече внимание, отколкото на необходимостта за промяна на средата. Интеграцията често се съсредоточава върху определена група ученици, например такива с по-леки увреждания, и не приема, че всички деца могат да бъдат интегрирани. Терминът “Деца със специални образователни потребности” също не бива да се използва като обобщаващ за всички групи деца с увреждания, както е все още практика в България. Много деца с увреждания нямат проблеми с научаването, а само с достъпа или с ползването на стандартните учебни пособия, но въпреки това им се слага това определение. Следващ етап от развитието на световната образователна система е въвежданто на Приобщаващото образование (ПО). ПО се насочва към образователната система и нейната промяна. Детето се поставя в нейния център, учебната програма е тази, която се адапира, като за целта се привличат родителите и цялата общност. Неговата концепция е разработването на различни механизми за включването на учениците, техните родители и общността при взимането на решенията и участието в учебния процес. То признава различията между децата, свързани с възрастта, пола, етническата пронадлежност, езика, уврежданията и т.н. Приобщаващото образование е част от по-обхватна стратегия за изграждане на приобщаващо общество, където различията се разглеждат като ценен ресурс, а не като проблем. Ето още някои от централните идеи на приобщаването, описани в Декларацията от Саламанка, с придружаваща Рамка за действие в образованието на хора със специални потребности, изведени в публикацията “Приобщаващото образование. Когато ресурсите не достигат”:

Децата имат разнообразни характеристики и потребности;
• Различието е нормално;
• Училищата трябва да осигурят условия за включването на ВСИЧКИ деца;
• ДЕЦАТА с увреждания трябва да посещават соите квартални училища;
• Участието на общността е основополагащо за приобщаването;
• Педагогическият подход, ориентиран към детето, има ключово значение за приобщаването;
• Учебните програми трябва да бъдат гъвкави и да се приспособяват към децата, а не обратното;
• Приобщаването трябва да бъде осигурено с необходимите ресурси и подкрепа;
• Приобщаването е съществено от гледна точка на човешкото достойнство и пълното зачитане на човешките права;
• Приобщаващите училища носят полза за ВСИЧКИ деца, защото подпомагат изграждането на приобщаващо общество;
• Приобщаването подобрява ефикасността и финансовата ефективност на образователната система.

То се отчита от международната общност като “Част от по-голямата цел за изграждане на приобщаващо общество. То не се отнасянпросто до някакви методи и системи, а по-скоро означава приемане на определени основни ценности и вяра в зачитането и ценността на различието, премахването на дискриминацията и сътрудничеството с другите за изграждане на по-равнопоставен свят."

България е правова държава и е декларирала нееднократно, че при провеждане на своята политика ще се придържа към основните международни документи, гарантиращи спазването правата на човека във всяка една област от обществено-политическия живот. Заявеното категорично желание за пълноправно членство в Европейския съюз трябва да намери изражение и в прилагането на европейските ценности и практики у нас. В основния документ на ЕС е казано: “Конституцията определя ценностите, които са в основата на ЕС: зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права. Това са общите ценности на страните членки в общество, характеризиращо се с плурализъм, отсъствие на дикриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между половете”. Тези ценности трябва да са отправна точка и за всяка една промяна случваща се у нас, включително и промяната на образователната ни система в стремежа и да осигури достъпно и качествено образование и за децата с увреждания.


Тоня Димитрова / Людмила Борисова

 
< Предишен   Следващ >
                   
   
PC-TM
СБИР
 
Център за независим живот
Национален младежки поетичен конкурс "Веселин Ханчев"
Конкурс за млади изпълнители
 
Bemis Public Library
       


Етичен кодекс на библиотекарите в Република България


Портал за обществена информация


Пресцентър на община Стара Загора
Новини

Стара Загора - събития и новини


Най-новото

Най-четеното
Статистика
Потребители: 1123
Новини: 1426
Връзки: 307
        English version
Go to top of page  Начало | Библиотека Родина | Новини | Проекти и програми | Нови книги | Периодика 2013 | Американски кът | За Вас, ученици | Издания | Дигитална библиотека | Читалище Родина | Стара Загора | Култура | Образование | Социални дейности | Старозагорска епархия | Туризъм | Календари | Web връзки | Контакт с нас | Галерия | Съдържание |
© 2004 - 2011, Библиотека Родина - Стара Загора