Начало arrow Библиотека Родина arrow Летопис   English
Детска библиотека
Основно меню
Начало
Библиотека Родина
Новини
Проекти и програми
Нови книги
Периодика 2013
Американски кът
За Вас, ученици
Издания
Дигитална библиотека
Читалище Родина
----------
Стара Загора
Култура
Образование
Социални дейности
Старозагорска епархия
Туризъм
----------
Календари
Web връзки
Контакт с нас
Галерия
Съдържание

Търсене
· в каталога на библиотека Родина
· в каталога на фондация Миню Балкански
(книги на френски език)

· в електронните каталози на български библиотеки


Е-БИБЛИОТЕКА
Автори
Раздели
Поезия
Стихотворения за деца
Критика
Хумор и сатира
Пиеси
Пиеси за деца
Преводи
Приказки
Най-новото

Непубликувани стихотворения

Непубликувани стихотворения
Стара Загора, НЧ Даскал Петър Иванов, 2007
Пончо
Препоръчано

Коледунка
Търсене в текст
 
Знаете ли, че...

Името на месец МАРТ идва от името нa римския бог на войната Марс (Martius), тъй като пpeз март oбикнoвeнo започвали войнитe. За прабългарите това бил месец Читем. Народът нарича март "сушец", тъй като тогава не падат много дъждове.

 

 
 вторник, 25 юни 2024
Летопис Печат Имейл
събота, 09 декември 2006
25 март 1860 г. – Тържествено откриване на читалището в Железник (Стара Загора). Поставя се началото на първата обществена библиотека в града, чийто наследник е библиотека „Родина”.

1877 г. – В пламъците на горящия град е изпепелен цялият библиотечен фонд – над 15 000 книги и периодични издания.

1895 г. – Обединяват се книгите на “Ученолюбивото дружество”, създадено 1883 г., и книгите на съществуващата дотогава библиотека към Общината – отваря се Градско читалище.

1921 г. – Културно-просветно дружество “Театър”, наследник на читалището в Железник и на “Ученолюбивото дружество” от 1883/1895 г., слага началото на театрална библиотека.

1943 г. – С решение на общото събрание се променя името на дружеството в Народно читалище “Родина”.

1945 г. – Градската управа дарява Общинската градска библиотека на “Родина” (около 7000 тома) и предоставя помещенията й зад Халите за Заемна служба. Бившето казино, сега фоайе на театралния салон, се превръща в просторна и уютна Читалня.

1952/1953 г. – Библиотеката е отличена като Национален първенец.

1953 г. – Книжните фондове са пренесени в сградата на бившата акционерна банка “Български кредит” на бул. “Руски” 17. Обособява се Детски отдел.

1954 г. – Разкрити са два филиала – “Георги Димитров” и “Митьо Станев”.

1958 г. – Библиотеката е отличена като Окръжен първенец.

1967 г. – Библиотеката на бившата Девическа гимназия “Мария Луиза” е дарена на “Родина”.

1969 г. – Открит е трети филиал – “Димитър Благоев”, а двата съществуващи вече филиала стават целодневни.

1971 г. – Читалищата в Стара Загора се обединяват. Обединеното читалище носи името “Родина”.

1971 г. - Библиотеката се преструктурира в Централна и шест филиала: “Митьо Станев”, “Георги Димитров”, “Димитър Благоев”, “Климент Охридски”, “Георги Бакалов”и “Георги Кирков”. Първи директор – Нана Манолова.

1971 г. - Въвежда се единно комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечния фонд.

1973 г. – Окръжна библиотека “Захарий Княжески” предава филиала си “Наталия” на библиотека “Родина” (съществувал до 1988 г.).

1976 г. – Открит е осми филиал – “Августа Траяна”.

1977 г. – Открит е девети филиал – “Лозенец”.

1981 г. – Основан е отдел “Изкуство”.

1981 г. - Разкрива се нов отдел “Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от Старозагорската селищна система”.

1982 г. – Изготвен е проект за надстройка и основен ремонт на Централната библиотека. Основният фонд и фондът на отдел Заемна за възрастни са изнесени на депозиториум в с. Елхово.

1986 г. – Проектът не се осъществява. Фондовете са върнати отново в старата сграда. Основните книгохранилища са запечатани от Противопожарните служби (и до днес).

1987 г. – Читалнята е преместена в залата на Детски отдел, който временно преустановява дейността си.

1989 г. – ОК на Българо-съветската дружба предава библиотеката си на “Родина”.

1991 г. – Отдел “Изкуство” е закрит поради липса на база. Фондът му се прелива в отделите на Централната библиотека.

1991 г. - Старите фондове (1878 – 9.09.1944) са пребазирани в общежитието на ИПКУ. Организиран е фонд “Редки и ценни издания”.

1992 г. – Филиалите “Георги Бакалов” и “Св. Климент Охридски” се отделят от “Родина”.

1992 г. - Закрит е отдел “Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от селищната система”.

1992 г. - Детският отдел подновява дейността си в нова база на ул. “Българско опълчение” 69.

1994 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в отдел “Комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните фондове”.

1996 г. – Изградена е локална компютърна мрежа с 3 работни места. Внедряване на програмния продукт на фирма РС-ТМ Ltd. “Автоматизирана библиотека” под DOS.

1996 г.
- Библиотеката на Американския център в Стара Загора е дарена на “Родина”.

1997 г. – В библиотеката започва да се предлага услугата електронна поща.

1998 г. – Разширяват се услугите за читатели. Предоставен е достъп до Интернет.

1999 г. – Автоматизирани са всички библиотечни и библиографски процеси, включително и обслужването на читателите в Централната библиотека. Създадени са 8 автоматизирани работни места.

2000 г. – Електронният каталог на “Родина” е представен в интернет среда в Своден каталог, поддържан на уебстраницата на фирма РС-ТМ Ltd.

2001 г. – Библиотеката става колективен член на Сюъза на библиотечните и информационните работници в България.

2001 г. – Щатската библиотека на Колорадо, САЩ, става партньор на библиотека “Родина” по проект “Sisters Library”.

2002 г. – За пръв път в страната е внедрена новата версия на програмния продукт “Автоматизирана библиотека” под Windows.

2002/2003 г. – Реализиран е проект “Отворени врати”, в резултат на който библиотеката става достъпна за хора с физически увреждания. Създаден е Информационен център за хората с увреждания. 26 500 лв.

2003 г. – Предлага се нова услуга - достъп до литература в електронен вариант (“говорящи книги” и традиционни библиотечни документи) за хора със зрителни увреждания.

2003 г.
– Включване в американско-български проект “Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги” (ABLE).

2003 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2004 г. – В библиотеката действа локална компютърна мрежа с 10 работни станции и 3 потребителски компютъра.

2004 г.
– Създава се уебстраницата на библиотеката (3 март 2004).

2004 г. – Библиотеката е избрана да развие един от 6-те пилотни центъра в България за предоставяне на обществена информация в публичните ни библиотеки.

2004 г. - Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в Детски отдел и филиал “Димитър Благоев”.

2004 г. – Представител на библиотеката, избран от Съюза на библиотечните и информационните работници за национален обучител по създаване на Обществени информационни центрове в българските библиотеки, участва в шестседмично обучение в Щатската библиотека на Колорадо, САЩ.

2004 г. – Спечелен е проект по програма “Помощ за библиотеките” на НЦК при МК за набавянето на книги в областта на културата.

2004 г. – Спечелен е проект за компютърна техника - целева субсидия от Министерство на културата.

2004 г. - Клуб “Млад библиотекар-доброволец” в Детски отдел.

2004 г. – От 18 до 23 септември гост на библиотеката е Bonnie McCune от Щатската библиотека в Денвър, Колорадо, партньор на библиотека “Родина” по програмата Sisters Library.

2004 г. – Регионален семинар на Проект АBLE “Библиотеката - Обществен информационен център”, организиран от библиотеката за областите Хасково, Кърждали и Стара Загора.

2004 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2005 г. – Семинар “Един работен ден в библиотека “Родина” с програмния продукт Автоматизирана библиотека под WIN”, организиран за читалищните библиотеки от Южна България.

2005 г. - Библиотеката е регионален координатор на честването на Деня на Европа в област Стара Загора, финансирано в рамките на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България.

2005 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с художествена литература от български автори, чрез участие в конкурса на Националния център за книгата към Министерството на културата – “Българската художествена литература в нашите библиотеки”.

2005 г. – Спечелен е проектът “Модерна библиотека”, подкрепен от Обществения дарителски фонд в Стара Загора и осъществен с насрещното финансиране от Каунтърпарт Интернешънъл. Осигурени са съвременни условия за библиотечни услуги в “Родина” и РБ “Захарий Княжески”. Дооборудвани са с технически средства информационните им центрове.

2005 г. - Библиотеката е една от тридесетте библиотеки в България, допуснати за участие в проекта на Съюза на библиотечните и информационните работници “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”, подкрепен и финансиран от Британски съвет в България.

2005 г. - Библиотеката е партньор по Проект “Колко стъпки има до училище” на Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора, финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.

2005 г. – 23-29 май. Честване на 145-годишнината на библиотека “Родина”. Тържествено представяне на Обществения информационен център пред старозагорската общественост с участието на гостите Нанси Болт, директор на проект ABLE и Филис Ларисон от Публична библиотека “Бимес” гр. Литълтън, Колорадо, САЩ.

2005 г.
– м. юни. Участие на директора на библиотеката в Годишната конференция на ALA в Чикаго, САЩ.

2005 г. – През м. септември библиотеката е домакин и съорганизатор на Националния обучителен семинар по проекта на СБИР “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”.

2005 г. – В залите на Историческия музей и на Община Стара Загора са организирани изложбите “Европейското книжовно наследство в библиотеките на Старозагорска област” и “България през погледа на една американка” - фотографии от България на Нанси Болт.

2005 г. – Първо печатно и пълнотекстово електронно издание на библиотеката – “Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора”. Своден каталог на библиотека “Родина”, РБ “Захарий Княжески”, Историческия музей и Старозагорската митрополия.

2005 г. – “Библиотека Родина гостува на книжарница Хеликон”, нова инициатива за съвместна дейност – в книжарницата гостуват тематични изложби на книги и документи от старите фондове на библиотеката. “Възрожденско наследство”, “Учебниците говорят”, “Видни старозагорки”.

2005 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев” на ХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2006 г.
– Библиотеката получава един от осемте лицензирани софтуера JAWS for Windows за хора със зрителни увреждания и провежда обучение на екипа за работа със специализирания софтуер и с компютърните програми Fine Reader (разпознаване на оптични символи) и SpeechLab 2.0 (синтезатор на българска реч).

2006 г. – БАН дарява на библиотека “Родина” пълното течение на в. “Септември” (1945 - 1990 г.).

2006 г. – Библиотеката е избрана от Посолството на САЩ в България за една от осемте публични библиотеки, в които предстои да се изгради информационен център за живота в САЩ.

2006/2007 г. – Участие в проект “Модерното читалище – център на младежки дейности“, подкрепен от Фондация “Обществения дарителски фонд – Стара Загора”.

2006 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с нова литература в конкурса “Помощ за библиотеките” на Министерство на културата.

2006 г. – Библиотека “Родина” е сред номинираните за Националната награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и библиотечно дело”.

2006 г.
– Подкрепен е от Министерството на културата проект за подмяна на осветлението в Централната библиотека.

2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.

2006 г. – Библиотеката получава дарение от семейство Робърт Гибсън и Нели Генчева-Гибсън за пълно оборудване с технически средства на едно потребителско място.

2006 г.
– Библиотеката инициира и провежда 24-часов маратон “Четяща Стара Загора” и стартира играта без край „Деца четат на деца”.

2006 г. – Участие в първата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова “Библиотеката – инвестиция в бъдещето”

2006 г. – В навечерието на 24 май е експонирана първата фотоизложба “Четяща Стара Загора”.

2006 г. – Проведена е Работна среща в библиотеката за читалищни библиотекари от пловдивска област на тема “Библиотеката - Обществен информационен център”. Съвместна инициатива с Методическия отдел на НБ “Иван Вазов” – Пловдив.

2006 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2006 г. – Библиотека “Родина” гостува на книжарница “Хеликон” с изложбите: “Жената – стожер на благополучното общество”, съвместно с Държавен архив, РИМ и Художествената галерия; “Читалище Родина – успехът през годините” във връзка с честването на 150 г. българско читалище; “Нестандартните книги”, съвместно с издателство Силве; “Колко стъпки остават до Европа”.

2006 г. – Изложба “Календари от новото хилядолетие с благослов от миналия век”, експонирана в сградата на Общината. Календари от ХХ- ХХІ в. от фонда на библиотека “Родина” и личната сбирка на фотографа Цветан Чатъшки.

2006 г. – “Да празнуваме заедно” – коледно парти за най-активните малки читатели на библиотеката и деца от Домовете. Награждаване на участниците в клуб “Приятели на библиотеката” и в играта “Деца четат на деца”.

2006 г.
– Добрите практики на библиотеката са презентирани на организираните от МК и фондация “Читалище” семинари за читалищата в областите Русе, Велико Търново и Плевен.

2007 г.
– Начало на ретроконверсията на фонд “Редки и ценни”; започва електронното каталогизиране на новите носители на информация – CD, DVD.

2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.

2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на нови книги.

2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – І и ІІ сесия.

2007 г. –Проектът “Открий света на знанието с библиотеката. Чета, знам, мога!” е подкрепен от Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по програма “Дребни пари за голяма промяна”, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Учреден е детски клуб “Приятели на книгата”. Открит е Детски информационен център с две работни места за читатели до 14-годишна възраст. Изграден е детски сайт като част от сайта на библиотека “Родина”. Положено е началото на “Пътуваща библиотека” до старозагорски училища.

2007 г. – Библиотечен специалист е представител за читалищните библиотеки в Обществения експертен съвет по библиотечно дело към Министъра на културата.

2007 г. – През м. април в сайта е разкрита нова рубрика - “Е-библиотека” на творчеството на старозагорските писатели; Обявен е Национален конкурс за есе и за рисунка под надслов “Хубава си, татковино”, иницииран от “Списание „Пчелица”, съвместно с РНБ “П. Р. Славейков” Велико Търново, Община Трявна и Библиотека Родина Стара Загора.

2007 г. – В рамките на ІІ Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеките – наша обща отговорност”, са представени новата стихосбирка на Стана Димитрова “Гласът на отражението” (с участието на проф. Елка Константинова) и “Самобитният принос на ямболските писатели в националната ни литература” (с участието на творци от Дружеството на писателите в гр. Ямбол).

2007 г. – Организирани са изложбите: “Жени с принос към Стара Загора”, “С Петър Бакърджиев по света” – в книжарница Хеликон; “Френското наследство във фондовете на библиотека Родина”, “Хубава си, татковино” и “Четяща Стара Загора ‘2007” във фоайето на Община Стара Загора; “100 години от рождението на Емилиян Станев”, “140 г. от рождението на акад. Андрей Славов Тошев”, “155 г. от рождението на видния старозагорец Атанас Илиев” и др. в централната библиотека.

2007 г.
– Добрите практики на библиотеката са презентирани на 16 семинара, организирани от МК и фондация “Читалище” за читалищата в областите Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Бургас, Ямбол, София и Стара Загора.

2007 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса. Проведен е Първият поетически пленер „Писане от натура” с участието на Камелия Спасова, Мария Калинова, Марица Колчева и Петър Чухов.

2008 г. – На 4 април Посланик Джон Байерли открива в библиотеката един от единадесетте Американски информационни къта, изградени по програмата на Посолство на САЩ в България за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. В рамките на стипендия от 4000 долара е набавена справочна литература за Съединените Американски щати и е оборудвано с технически средства работно място за читатели.

2008 г.
– Спечелен е проект за обогатяване на библиотечните фондове, подкрепен от Министерството на културата по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

2008 г. – Организиран е третият 24-часов маратон на четенето в Стара Загора с над 4 000 участника в проявите му – ученици, интелектуалци, граждани.

2008 г. – Библиотеката се включва в третата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова “Библиотеките на дневен ред!”.

2008 г.
– “Библиотеки без граници” – пътуващ семинар на РБ “Партений Павлович” – Силистра, и библиотека “Родина” с маршрут Стара Загора, Силистра, Букурещ, Синая, Русе, Стара Загора (10 - 12 май). Посетена е Националната библиотека на Република Румъния.

2008 г. – Библиотека “Родина” е номинирана за Националната награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и библиотечно дело”.

2008 г. – Към детския отдел на библиотеката се създава Детско куклено студио.

2008 г. – В пълнотекстовата “Електронна библиотека” са добавени старозагорските автори Иван Мирчев, Стойчо Стойчев, Димитър Караджов, Емил Койчев, Мая Дългъчева, Мария Донева и Виолета Бончева.

2008 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2008 г. – Библиотеката се включва в Голямото четене с

2009 г. – В Централната библиотека действа локална компютърна мрежа с 14 работни станции и 6 потребителски компютъра.

2009 г. – Съвместно с в. Национална бизнес поща библиотеката провежда от м. януари местна кампания “Стара Загора гласува за любим роман”. Резултатите са обявени на 23 април – Световен ден на книгата.

2009 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за ремонт в централната библиотека.

2009 г. – На 23 април – Световен ден на книгата, библиотеката обявява в партньорство с в. Национална бизнес поща кампанията “Дари книга на библиотеката – училищната, читалищната, регионалната...”.

2009 г. – В рамките на ІV Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеката – информация и комуникация за всеки”, в Община Стара Загора е експонирана изложбата на ББИА “Съвременната българска библиотека” и е проведена среща с Постоянните комисии по Образование, младежки дейности и ..., и по Култура, туризъм и вероизповедания към Общинския съвет.

2009 г. – На библиотеката е присъдена Националната награда ”Христо Г. Данов” в категорията ”Библиотеки и библиотечно дело”.

2009 г. – Спечелен е проектът “Малки стъпки към европейските измерения на обществената библиотека”, финансово подкрепен от Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора. Приведени са в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда; осигурена е устойчивостта на програмата “Лято в детската библиотека” и е организиран пътуващ семинар „Библиотеки без граници” с маршрут Ст. Загора – Солун – Метеора - Кавала – Александруполис – Ст. Загора, в който вземат участие централната библиотека на Тракийския университет и специалисти от Регионалния исторически музей и Държавния архив в Стара Загора. В рамките на семинара са проведени срещи с Университеската библиотека “Аристотилис” и Градската библиотека в Солун. Проучени са местните политики, практиките и опита на солунските библиотеки в използването на цифровизиращите технологии за опазване и популяризиране на печатното културно-историческо наследство.

2009 г.
– Представител на библиотеката е член на официалната делегация на България за XXII Московски международен панаир на книгата и за откриване на Дните на българската култура в Русия през м. септември.

2009 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХVІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса. Проведен е Втори поетически пленер „Писане от натура” с участието на Яница Радева, Петър Чухов, Стоил Рошкев и Иван Ланджев.

2009 г. – Проведен е вътрешен практикум ”Стратегии на информационното търсене в Автоматизираната библиотека”.

2009 г.
– Добрите практики на библиотеката от работата й с децата и младежите, за популяризиране на четенето и за учене през целия живот са презентирани на три национални библиотечни форума.

Последна промяна: сряда, 21 април 2010
 
                   
   
PC-TM
СБИР
 
Център за независим живот
Национален младежки поетичен конкурс "Веселин Ханчев"
Конкурс за млади изпълнители
 
Bemis Public Library
       


Етичен кодекс на библиотекарите в Република България

        English version
Go to top of page  Начало | Библиотека Родина | Новини | Проекти и програми | Нови книги | Периодика 2013 | Американски кът | За Вас, ученици | Издания | Дигитална библиотека | Читалище Родина | Стара Загора | Култура | Образование | Социални дейности | Старозагорска епархия | Туризъм | Календари | Web връзки | Контакт с нас | Галерия | Съдържание |