Обръщение на Старозагорския митрополит Галактион по случай Новата 2012 г.

Старозагорски Митрополит Галактион"Но първом търсете царството на
Бога и Неговата правда, и всичко
това ще ви се придаде" (Мат. 6:33)

Боголюбиви чеда на светата ни епархийска църква,

Тези Христови думи изплуват в нашето съзнание при вида на поредната смяна на две години от нашия временен земен живот. Тези думи, които очертават истинската перспектива и непреходните приоритети пред всеки човек, считащ се за християнин, ангажират мисълта ни именно във времето, в което според обичайната човешка практика даваме отчет пред самите себе си за изминалите наши дни и кроим своите планове за бъдещето. Тези думи из боговдъхновеното Новозаветно Свещено Писание ясно и недвусмислено очертават посоката на нашите стремления и ни показват истинската цел на нашия живот.
Царството на Бога и Неговата правда възлюбени наши чеда, са онези драгоценни, непреходни и истински обекти на нашите стремежи, които трябва да ни вдъхновяват и чието постигане ние човеците, трябва единствено да търсим, защото според Христовото обещание всичко останало ще ни се придаде (Мат. 6:33). Ето как в светлината на Богооткровеното Свещено Писание ние осмисляме своя живот. Ето как в Христовите слова откриваме неизменната цел на човешкото битие от създание мира до скончание века. Ето как честит и истински щастлив може да бъде само този човек, който правилно разбира това и който впряга всичките си усилия в търсене на Божието Царство и Божията правда, защото той получава всичко, от което има нужда. Но твърде много са онези човеци, които подчиняват всичките си сили на преследването на суетни цели и земно добруване, забравяйки, че всичките им трудове биват напразни, защото "животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си" (Лук. 12:15).
Всичко това съзнавайки възлюбени, ние трябва да правим своите планове, изхождайки от позицията на православния християнин, който е отправил своя взор към вечността. Размишлявайки за бъдещето и очертавайки своите перспективи, ние трябва да знаем, че сме изправени пред избора ясно и категорично да посочим своите приоритети: дали ще събираме "съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат" (Мат. 6:19) или ще се стремим към онова, което "око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало, това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат" (I Кор. 2:9). Нека добре да помним, че при този труден избор отново трябва да търсим Царството на Бога и Неговата правда, за да можем ведно с псалмопевеца св. пророк и цар Давид да възкликнем: "Едни – с колесници, други – с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се хвалим" (Пс. 19:8).
Ние трябва добре да съзнаваме, че всичко около нас преминава и се променя, с изключение на Единия Истински Бог, "у Когото няма изменение, нито сянка от промяна" (Иаков 1:17). Затова и ние, като Негови верни чеда, като люде търсещи Неговата правда, не бива с лека ръка да променяме ценностната си система – нито нашата лична, нито тази на обществото в което живеем, защото това ни отдалечава от Бога и ни води към гибел. Да поставим в центъра на своето битие не някого другиго, а Сам Господ Иисус Христос, Който "е същият вчера, и днес, и вовеки" (Евр. 13:8). Затова много грешат онези, които считат християнската добродетелност за несъвместима със съвременния високотехнологичен свят, защото това, което е било добро за човека преди хилядолетия е добро и днес, а онова, което по Моисеево време е обявено от Божия Закон за грях и порок и сега уврежда създадената по Божий образ наша природа.
И тъй, възлюбени в Христа Господа братя и сестри, наши епархиоти, споделяйки тези наши разсъждения и увещавайки Ви да ги имате пред духовния си взор, стоейки пред прага на Новолетието желаем по съвета на св. ап. Павел, който казва: "Непрестанно се молете. За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса." (I Сол. 5:18,19) да благодарим на Бога – подателя на всяко добро за великите благодеяния, с които удостои всички нас през отиващата си 2012 година и наред с това да измолим от Него, за да ни направи достойни за неизмеримите Му благости и през новата 2013 година. АМИН!

ЧЕСТИТА И БОГОБЛАГОСЛОВЕНА ДА БЪДЕ НОВАТА 2013 ГОДИНА!

Из Православен календар 2013
Издание на Старозагорската митрополия

В момента има 61 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора