Стара Загора 2013

Стара Загора - март 2013

 • 145 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан – 27.01.1937, Ст.З.), учител, редактор, издател, книжар; един от основателите на Книжовно дружество "Просвета"; баща на поета Гео Милев.
 • 80 г. от основаването на Българо-немско дружество в Стара Загора и от организирането на първия практически курс по немски език (1928).

03.03.

 • 115 г. от рождението на Данчо Делчев (Йордан Делчев Митев) (1898, Хасково – 30.11.1965, Ст.З.), артист и член на театралната комисия на дружество "Театър"; брат на актрисата Мара Шопова.
 • 70 г. от бр. 1 на бранническия лист "3 март". Стара Загора, 1943.
 • 10 г. от смъртта на Генчо Узунов (28.10.1919, Ст.З. – 2003, София), писател, член на СБП.

04.03.

 • 80 г. от смъртта на Мирчо Мирчев Стоянов (09.03.1857 – 04.03.1933), учител, адвокат, общественик – кмет на Стара Загора; баща на поета Иван Мирчев.
 • 65 г. от рождението на Недялка Янева Филипова (1948), журналистка.

05.03.

 • 75 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова (1938), оперна певица, музикален педагог и общественик.

08.03.

 • 115 г. от рождението на проф. Д. Б. Митов (Димитър Борисов Митов) (1898, Казанлък – 30.06.1926, София), литературен критик и преводач, редактор и автор на книги и учебници за българската и западноевропейската художествена литература, за театралното изкуство и др.; преподавател и ректор във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов").

10.03.

 • 65 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров (1948), скулптор.

14.03.

 • 105 г. от рождението на проф. Николай Костов Карабашиев (1908 – 29.12.1976), физик, професор в СУ "Св. Кл. Охридски", в ПУ "Паисий Хилендарски" и във ВМИ, София; един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници в България.
 • 75 г. от смъртта на о.з. генерал-майор Иван Пашинов (1862, Свищов – 1938, Пловдив), военен и обществен деец, прославил българското оръжие като командир на 23-ти пехотен Шипченски полк и на Втора бригада на 8-а Тунджанска дивизия; герой при превземането на Одринската крепост; погребан е в Стара Загора.

15.03.     

 • 105 г. от бр. 1 на в. "Демократически вестник". Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908.  /Излиза в 8 бр./

17.03.

 • 90 г. от рождението на Георги Стефанов (17.03.1923, с. Речица, Сливенско – 22.11.1985, Ст.З.), художник живописец.

19.03.   

 • 105 г. от рождението на академик Димитър Петров Димитров (1908, Ст.З. – 08.10.1975, София), археолог и историк на изкуството, преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски", директор на Археологическия музей и на Археологическия институт с музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

20.03.  

 • 135 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст.З. – 22.04.1946, София), учител, музикален деец; автор на детски оперети, на учебници по пеене, сборници и др.; основател и диригент на първия детски хор – Детска музикална китка "Родни звуци".

24.03.

 • 80 г. от рождението на Марин Халачев (1933, Ст.З.), писател, публицист, драматург; живее в гр. Пловдив.
 • 70 г. от смъртта на Димитър Драгиев (1869, Раднево – 1943, София), виден апостол на земеделското движение в България; учител, един от създателите на Книжовно дружество "Просвета", автор и публицист, редактор и издател на в. Справедливост, в. Земеделско знаме и в. Земеделска правда; съучредител и дългогодишен ръководител на БЗНС.

25.03.

 • 150 г. от рождението на Петър Савов Чолаков (с псевдоним Светослав Зарин) (1863, Ст.З. – 01.12.1952, София), писател и публицист; автор на книги с повести, преводач от английски и френски.
 • 135 г. от рождението на Златан Станчев (25.03.1878, Добрич – 03.03.1949, Ст.З.), учител, музикален педагог, хоров диригент, композитор на маршови песни; организатор на ученически курсове по цигулка, китара, виолончело...; диригент на струнен оркестър и на народен хор при дружество "Театър", на смесен църковен хор при църквата "Св. Богородица"; един от основателите на Старозагорската опера.

28 (16 стар стил).03.

 • 205 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община. Първият документ, който свидетелствува, че в града действа своеобразен „общински съвет" е от 28 (16 стар стил) март 1808 г., когато Екзарх Руси и още дванадесет „чорбаджии" (първенци) от Захра искат от Хилендарския манастир учител, който да учи децата по „обичая древни".

28.03.  

 • 65 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948). 

30.03.           

 • 45 г. от смъртта на академик Георги Стефанов Хлебаров (06.12.1886, Ст.З. – 1968, София), учен животновъд, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН в София.

Стара Загора - февруари 2013

 • 110 г. от кн. 1 на сп. "Наука". Месечно научнопопулярно списание за самообразование. Собственик и ред. Хр. Трифонов. Стара Загора, 1903. (Излиза в 2 бр.)

01.02.  

 • 130 г. от откриването на първата частна печатница в Стара Загора (1883) от Димитър Наумов.  
 • 130 г. от бр. 1 на първия български селскостопански вестник след Освобождението – "Земледелец". Ред. Димитър Наумов. Стара Загора, 1883. (Излиза в 81 бр.)
 • 105 г. от рождението на Руси Карабиберов (01.02.1908, Нова Загора – 23.05.1975, Ст.З.), художник, първи директор на Художествената галерия в Стара Загора.

05.02.  

 • 170 г. от рождението на Кольо Ганчев (1843 – 19.05.1876), председател на Старозагорския таен революционен комитет, ръководител на Старозагорското въстание 1875 г.

10.02.

 • 65 г. от рождението на Савина Георгиева Кулова (1948, Ямбол), пианистка.

13.02.  

 • 115 г. от бр. 1 на в. "Бъдеще". Ред.-стопанин Иван Т. Кутев. Стара Загора, 1898.

14.02.           

 • 135 г. от рождението на Михаил Кочев (1878, Чирпан – 29.01.1940, Ст.З.), учител, музикален деец; организатор и ръководител на детски музикални китки, училищни и църковни хорове и оркестри; ръководител и диригент на народния хор към дружество "Театър"; композитор, автор и преводач на книги с училищни, коледни и др. песни.
 • 80 г. от бр. 1 на в. "Лъчи". Вестник за кооперативност, стопанство и просвета. Стара Загора, 1933. (Излиза в 126 бр.)

16.02.

 • 65 г. от рождението на Динка Русева (1948, с. Пет могили), народна певица.
 • 10 г. от смъртта на Илко Георгиев (08.03.1926, Ст.З. – 16.02.2003, Ст.З.), художник живописец, портретист; дългогодишен художник на Старозагорския драматичен театър.

19.02.

 • 105 г. от смъртта на Георги Данчов Попгеоргиев – Зографина (27.07.1846, Чирпан – 1908, София), иконописец, портретист, живописец, един от първите фотографи в България; автор на иконостасните икони в черквата "Св. Богородица" и на икони в черквата "Св. Троица" в Стара Загора.
 • 10 г. от смъртта на Тодор Арсов (06.05.1949, Ст.З. – 19.02.2003, Ст.З.), художник – плакат, запазена марка, оформление на книга, пространствено оформление.

23.02.    

 • 90 г. от бр. 1 на в. "България". Ред.-стопанин Илия Стоянов. Стара загора, 1923. (Единствен брой.)

25.02.

 • 50 г. от рождението на Златина Нанева, директор на РЗИ в Стара Загора.

Стара Загора - януари 2013

 • 115 г. от наименуването на ул. "Сава Силов", "Кольо Ганчев", "Димчо Стаев" и др. (1898).

01.01.

 • 135 г. от рождението на Пейо Крачолов Яворов (1878, Чирпан – 16.10.1914, София), поет, драматург, публицист и редактор; работи като телеграфопощенец в Чирпан, Стара Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало; учител, библиотекар и зам.-директор на Народната библиотека в София, драматург и артистичен секретар на Народния театър.

06.01.    

 • 110 г. от рождението на Елена Мирчева Караджова (1903, Ст.З. – 12.10.1992, Ст.З.), учителка, член на женското дружество "Пробуда"; сестра на поета Иван Мирчев и съпруга на художника Димитър Караджов.

07.01.  

 • 160 г. от рождението на Иван Петров Салабашев (1853, Ст.З. – 14.06.1924, София), математик; обществен и държавен деец; един от основателите на сп. Наука, член-основател и председател на Физико-математическото дружество в София, редовен член на БКД (БАН).

11.01.

 • 105 г. от рождението на Невена Петрова Тусузова (1908, Ст.З. – ?), художник декоратор, илюстратор на книги и периодични издания за деца, сътрудник на сп. Дружинка, Славейче и др.

12.01.     

 • 90 г. от бр. 1 на в. "Земеделска борба". Орган на БЗНС в Старозагорска околия. Стара Загора, 1923. (Излиза в 8 бр.)

15.01.     

 • 90 г. от бр.1 на в. "Земезделско-скотовъден вестник". Местен селскостопански вестник на агрономи при Земеделската камара в Стара Загора. Стара загора, 1923. (Излиза в 81 бр.)
 • 85 г. от бр.1 на в. "Кооперативна пробуда". Орган на кооперативния комитет в Стара Загора. Ред. Йонко Тасев. Стара Загора, 1928. (Излиза в 5 бр.)

18.01.  

 • 120 г. от рождението на Павел Траянов Теохаров (1893 – 05.11.1971), педагог, директор на Учителския институт в Стара Загора.
 • 105 г. от учредяването на дружество "Милосърдие" (1908).

20.01.

 • 65 г. от рождението на Петя Стоянова Балджиева (1948, Пловдив), оперна певица.

25.01

 • 70 г. от рождението на Йордан Цонев Атанасов (1943, Брауншвайг, Германия), поет, редактор на в. Литературен глас; председател на читалище "Даскал Петър Иванов".

26.01.  

 • 100 г. от рождението на Ромео Иванов Райчев (1913, Лом – 1986), диригент; главен диригент на Старозагорската опера от 1939 до 1954 г. и на оперите в Русе и Бургас.
 • 90 г. от избирането на Драговитския епископ Павел за Старозагорски митрополит (1923).

27.01.  

 • 120 г. от изработването на правилник за файтонджиите в града (1893) – първи правилник за обществения превоз в Стара Загора.

30.01.

 • 160 г. от рождението на Георги Иванов Кюмюрев (1853, Ст.З. – 22.02.1921), търговец, член на Старозагорския таен революционен комитет; след Освобождението е депутат във Великото народно събрание (1879), околийски началник, кмет на Стара Загора (1893).

Празници и годишнини 2013

Първите три календара са изготвени от екипа на библиотека Родина. Съдържат фактологичен материал kalendarза дати, събития и годишнини, сверен и уточнен в различни източници.
Календарите са удобен справочник за медии, ученици и любознателни хора!
Календарите за всички месеци са достъпни от менюто вляво. По-долу са бързите линкове към датите от текущия месец.

 

     декември 2013 г.

В момента има 69 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора