Библиотека Родина

Услуги за хора с увреждания

Осигуряване на достъп до информация за (на място и дистанционно):

 • Архитектурен достъп;
 • Търсене и намиране на работа за хора с увреждания – програми в тази насока;
 • Материали по определена тема;
 • Справки;
 • Обучения;
 • Електронни книги за хора със зрителни нарушения или други множествени увреждания;
 • Списания „Зари” и „Женски свят” в брайлов формат;
 • В-к „Кураж” – издание на Съюза на инвалидите в България;
 • В-к „Тишина” – издание на Съюза на глухите;
 • Законова база в сферата на уврежданията.

Съдействие при:

 • Набор на текст, оформяне на материали, попълване на документи;
 • Преобразуване на текстови файл във звуков с цел достъп до определена информация;
 • Сканиране;
 • Консултации по дадени казуси, ползване на интернет;
 • Връзка с организации, занимаващи се в сферата на увреждания;
 • Осигуряване на транспорт при провеждане на мероприятия.

За контакт:
Людмила Борисова – сътрудник
Обществен информационен център
тел./факс: 042/603950 
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Е-библиотека

Е-библиотека е рубриката, където можете да прочетете публикувани и непубликувани на други места произведения на старозагорски писатели. Текстовете са предоставени от авторите им (или от техни наследници).

Творби на старозагорски творци могат да бъдат намерени и в:

Литературен клуб!

 

 

Специализиран портал за литература и хуманитаристика

Стихосбирките на лауреатите и стихове на наградените участници в Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора може те да прочетете тук.

Други услуги

Услуги, предоставяни в Обществен информационен център

Информационната система АПИС се ползва безплатно. Единственото условие е да сте читател на библиотеката и да имате актуална регистрация на вашата читателска карта.

Интернет достъп (до 2 часа)

 

• за читатели на библиотеката (с платена читателска карта)

до 1 ч. на ден – безплатен
над 1 ч. – 0.60 лв./30 мин.

• за еднократни потребители

до 30 мин. – 1.20 лв.  
след 30 мин. – 0.60 лв./до 30 мин.

 

 

Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4

 

• на текст

0.24 лв./стр.

• на текст с илюстрация

0.48 лв./стр.

• на илюстрация

0.60 лв./стр.

 

 

Използване на компютър за текстообработка

1.20 лв./час

 

 

Набор на текст от библиотечен сътрудник

 

• текст на български език

0.72 лв./стр.

• текст на руски език и латиница

0.96 лв./стр.

• текст с формули и таблици

1.44 лв./стр.

 

 

Запис на информация върху DVD или CD

 

• с носител от библиотеката

0.96 лв.

 

 

Сканиране на документ А4

 

• на текст до 10 страници

0.60 лв./стр. + запис

• на текст над 10 страници (до 1/3 от източника)

0.48 лв./стр. + запис

• на текст с илюстрация

0.84 лв./стр. + запис

 

 

Копиране на документи от фонда на библиотеката

 

Формат А4

 

• едностранно

0.07 лв.

• двустранно

0.12 лв.

• копиране на текст с илюстрация, снимка...

0.20 лв./стр.

Забранява се ксерокопирането от фондовете Редки и ценни издания и Краезнание до 1950 г.

 

 

 

Заснемане на библиотечни документи от фондовете Редки и ценни издания и Краезнание до 1950 г. с техника на потребителя

 

• от непериодичен източник

1.20 лв./кадър

• от периодичен източник

2.40 лв./кадър

 

 

Изпращане и получаване на факс

 

• изпращане в страната

0.96 лв./стр.

• изпращане извън страната

0.96 лв./стр. + 1.08 лв./мин.

• получаване

0.96 лв./стр.

 

 

Ламиниране А8

0.36 лв.

Цените са с включен ДДС.

Обезщетения

При изгубване на читателска карта и издаване на нова – 1.00 лв.
Уведомления до читатели нарушили правилата за ползване на библиотечните документи:

 • Писмено предизвестие – 0.60 лв.;
 • Предизвестие с обратна разписка – 3.00 лв.;
 • Телефонно обаждане – 0.50 лв.

За просрочване датата на връщане на библиотечни документи, заети по реда на р. от ІІ, т. 6, т. 8 и т. 9 (при неудължаване срока за ползване чрез презаписване), читателят дължи обезщетение – 10.00 лв. на месец за всеки документ, което се приспада от внесения депозит.
Читателите, регистрирани до 2001 г. включително, заплащат обезщетение за невърнатите библиотечни документи по р. ІІ, т. 5.
Читателят заплаща петкратната стойност на библиотечния документ по неговата пазарна цена, ако не го върне или го върне във вид, негоден за ползване.

Забележка: Пазарната цена на библиотечните документи се определя по действащите в момента на възстановяването им цени на книжния пазар.

Библиотечно-библиографски услуги

Време за ползване на заетите за дома библиотечни документи

 • Книги и ноти – 30 дни;
 • Графични издания – 15 дни;
 • Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD и DVD – 10 дни.

Този срок може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите от него документи не се търсят от друг читател. Първото презаписване е безплатно.

За учебни и научни цели, учебници за студенти и често търсени библиотечни документи от отрасловата литература могат да се презаписват до 3 пъти, спазвайки условията на Р. ІІ, т. 2 срещу:

 • при второ презаписване – 2.00 лв. на том;
 • при трето презаписване – 4.00 лв. на том.

За всички останали случаи, когато читателят не спази срока за връщане на заетите документи, дължи обезщетение по 0.02 лв. на том за ден.

Библиотечен документ от справочните сбирки на Заемна за дома и филиалите може да се дава по преценка на библиотекаря за ползване извън библиотеката в извънработното й време само срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му и заплащане – 1.00 лв. на том за ден.

Библиотечен документ, принадлежащ на Читалнята, може да се ползва извън библиотеката само с разрешение на директора и срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му, и заплащане – 1.00 лв. на том за ден.

Единични екземпляри от често търсени, ценни и скъпи библиотечни документи, като учебници за студенти, учебно-помощна и отраслова литература, литература на английски език, по преценка на библиотечните специалисти от филиалите и Заемна за дома, се заемат срещу дължим депозит – пазарната цена на документа.

Някои библиотечни документи могат да се ползват извън Централната библиотека и Детския отдел за определен срок срещу заплащане или депозит и заплащане:

 • грамофонни плочи, аудиокасети и диафилми – 1 брой за 10 дни – 0.50 лв.;
 • CD и DVD – 1 брой за 10 дни – 1.00 лв. и депозит 10.00 лв.

Изготвяне на писмени библиографски справки с обем

 • до 20 библиографски описания – 2.00 лв.;
 • до 40 библиографски описания – за 1 брой описание – 0.20 лв.;
 • над 40 библиографски описания – по договаряне.

Писмените библиографски справки се изработват до 5 работни дни.
Ползването на готова писмена библиографска справка става срещу заплащане на 50% от първоначалната цена.

Изготвяне на писмена тематична справка – 1.00 лв. на страница.

Осигуряване на писмени справки, изработени в други библиотеки

 • цената се определя от библиотеката изпълнител;
 • за посредничество – 30% от цената и пощенските разходи.

Ползване на библиотечни документи по Междубиблиотечно заемане – читателят заплаща стойността на бланките, пощенските разходи и копирните услуги (по условията на изпращащата библиотека).

Съобщение по телефона за върнати в библиотеката заявени библиотечни документи – 0.20 лв.

Читателски карти

Читателската карта важи за 12 месеца. Тя е лична и не може да се преотстъпва и ползва от друго лице.

В Централна библиотека “Родина”

 • За граждани над 16 години – 5.00 лв.;
 • За пенсионери и хора с увреждания – 4.00 лв.;
 • Целевата група по проект “Отворени врати” – 2.00 лв.;
 • Дневна читателска карта в Читалня – 1.00 лв.;
 • Читатели на филиалите, при ползване на Читалня или Заемна за дома, доплащат до пълния размер на абонаментната читателска карта в ЦБ.

Във филиалите “Георги Кирков”, “Димитър Благоев” и Детски отдел

 • За граждани над 16 години – 5.00 лв.;
 • За деца до 16 години, пенсионери и хора с увреждания – 3.00 лв.

Във филиалите “Августа Траяна”, “Митьо Станев” и “Лозенец”

 • За граждани над 16 години – 4.00 лв.;
 • За деца до 16 години, пенсионери и хора с увреждания – 2.00 лв.

За еднодневно ползванe на документи в читалните

 • Ползване на библиотечни документи – 0.50 лв.;
 • Тематична справка – 1.00 лв.;
 • На читалня за редки и ценни библиотечни документи – 1.00.

Граждани с адресна регистрация извън Старозагорска община

 • Се записват за читатели само в Централната библиотека срещу депозит 30.00 лв. за заемане на един източник. Същите имат право да ползват само ЦБ и да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици. Депозитът е дължим на читателя след връщане на заетите документи, отписване от библиотеката и представяне на квитанцията.
 • Депозит, непотърсен в течение на една година след последната дата на връщане в картона, остава в полза на библиотеката.

Преференции

 • Деца до 16 години, чиито родители или братя и сестри са записани за читатели на библиотеката, ползват 50% намаление от цената на абонаментната си карта.

Освобождават се от абонамент

 • Щатните и хонорувани служители на НЧ “Родина”;
 • Работещите в библиотека “Родина” и в градската библиотечна системата, както и пенсионирали се библиотечни специалисти в “Родина”;
 • Специалистите от Отдел “Култура”, Регионален исторически музей, Старозагорска художествена галерия, литературните музеи в града за служебно ползване;
 • Дарители на библиотеката (по преценка на ръководството) за 1 година или завинаги;
 • Доброволци по проектите, по които библиотеката работи (по преценка на ръководството).

Етичен кодекс на библиотекарите в България

Въведение

Етичният кодекс на библиотекарите в Република България предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и интересите на библиотечната общност, и имащи за цел да консолидират цялостната й дейност и стила на общуване в нея.
Проектът на Кодекса е отворен документ, подлежащ на обсъждане и след приемането му и на периодично допълване и осъвременяване. Той предлага стандарти за поведение, към които е желателно да се придържат всички колеги, които ценят, уважават, издигат и утвърждават авторитета на библиотечната професия.
Кодексът е подготвен въз основа на опита на повече от 20 национални библиотечни асоциации, съобразен е с основополагащи документи, приети от ИФЛА, ЮНЕСКО и др. и отразява традициите в българската културна и професионална практика.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Поддържаме тезата и работим за утвърждаване на водещата роля на библиотеките в развитието на гражданското и информационно общество и гарантираме спазването на основните граждански права на личността.
Като транслатор на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм в духовното пространство на страната и света.
Осигуряваме и предлагаме високо културно и професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване на потребителите чрез научно-организирани колекции, достъп до бази данни и създаваната от нас информация, като спазваме принципите за обективност и безпристрастност.
Гарантираме равни права за свободен достъп до информацията като неотменно право на личността, и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради расови, етнически, полови, религиозни, културни, възрастови, политически и каквито и да е други различия във възгледите и статуса на потребителите.
Спазваме принципите на авторското право и на интелектуалната свобода и защитаваме правата на създателите на информация, когато посредничим между тях и потребителите. Защитаваме всички права на потребителите, свързани с тайната на четенето, с поверителността на търсената и ползваната информация и с личните им данни, освен в случаите, когато те противоречат на законите на страната.
Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и си партнираме с тях добронамерено, почтено и открито. Споделяме своя опит и поддържаме толерантни отношения, гарантиращи комфортна психологическа микросреда както за потребителите, така и за самите нас.
Не допускаме личните ни интереси и мнения да доминират за сметка на потребителите, на колегите или на институцията, която представляваме, както и постъпки и действия , които са в техен ущърб. Възникналите проблеми решаваме вътре в институцията чрез открит и коректен диалог.
Убедени сме, че успешната кариера зависи от три неща: характер, специални знания и опит и се стремим към тяхното изграждане чрез всички форми на продължаващото обучение, за да бъдем максимално полезни със своята компетентност преди всичко на своите потребители.
С компетентност, професионална честност и лоялност, работим за утвърждаването на висок обществен статус на професията ни и на авторитета на библиотечната институция.
Създаваме обществен интерес към мисията на библиотеките и към професията ни и лобираме за подкрепа от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и обществените сдружения.

2002 г.

Цени на услуги

Наредба
за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Стара Загора

(приета от Общински съвет с Решение No 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение No 203 от 26.04.2012 г.; Решение № 695 от 16.05.2013 г.; Решение No 91 от 30.01.2020 г.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл.53
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ 
/изм. - Решение No 91 от 30.01.2020 г./

ІІ. Библиотека “Родина”
1. Издаване на читателска карта за 12 месеца в централна библиотека “Родина”:
1.1. За граждани над 16 години – 5.00 лв.
1.2. За пенсионери и инвалиди – 4.00 лв.
1.3. Целева група по проект “Отворени врати” – 2.00 лв.
1.4. /Изм. – Решение № 695 от 16.05.2013 г./ За читатели ползващи старите фондове на библиотеката в читалня “Редки и ценни БД” – 10.00 лв.
1.5. Месечна читателска карта в читалня – 1.00 лв.
2. Издаване на читателска карта за 12 месеца във филиалите “Георги Кирков”,”Димитър Благоев” и Детски отдел:
2.1. За граждани над 16 години – 5.00 лв.
2.2. За деца до 16 години, пенсионери и инвалиди – 3.00 лв.
3. Издаване на читателска карта за 12 месеца във филиалите “Августа Траяна”, ”Митьо Станев” и “Лозенец”
3.1. За граждани над 16 години – 4.00 лв.
3.2. За деца до 16 години, пенсионери и инвалиди – 2.00 лв.
3.3. Читатели на филиалите, при ползване на Читалня или Заемна за дома, доплащат до пълния размер на абонаментната читателска карта в Централната библиотека.
4. За еднодневно ползване на документи в читалните:
4.1. Ползване на библиотечни документи – 0.50 лв.
4.2. Тематична справка – 1.00 лв.
4.3. За еднодневно ползване на читалнята за редки и ценни БД – 1.00 лв.
5. Граждани с адресна регистрация извън Старозагорска община се записват за читатели само в Централната библиотека срещу депозит 30.00 лв. за заемане на един източник. Същите имат право да ползват само ЦБ и да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици. Депозитът е дължим на читателя след връщане на заетите документи, отписване от библиотеката и представяне на квитанцията. Депозит, непотърсен в течение на една година след последната дата на връщане в картона, остава в полза на библиотеката.
6. Преференции:
6.1. Деца и ученици, чиито родители или братя и сестри са записани за читатели на библиотеката, ползват 50% намаление от цената на абонаментната си карта.
6.2. Освобождават се от абонамент:
6.2.1. Щатните и хоноровани служители на НЧ “Родина”. 
6.2.2. Библиотечните специалисти от Общинската библиотечна системата, както и пенсионирали се библиотечни специалисти в “Родина”.
6.2.3. Специалистите от отдел “Култура”, Регионален исторически музей, Старозагорска художествена галерия и литературните музеи в града – за служебно ползване. 
6.2.4. Дарители и доброволци на библиотеката (по преценка на ръководството) за 1 година или завинаги.
7. За учебни и научни цели, учебници за студенти и често търсени библиотечни документи от отраслите на знанието могат да се презаписват до 3 пъти, срещу:
7.1. първо презаписване – безплатно. 
7.2. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ второ презаписване – 1.00 лв. на том. 
7.3. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ трето презаписване – 2.00 лв. на том. 
8. За всички останали случаи, когато читателят не спази срока за връщане на заетите документи, дължи обезщетение по 0.02 лв. на том за ден.
8.1. за просрочване датата на връщане на библиотечните документи повече от 12 месеца – 10.00 лв.
9. Библиотечен документ от Читалня и от справочните фондове на Заемна за дома и филиалите може да се ползва извън библиотеката срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му, и заплащане – 1.00 лв. на том за ден.
10. Библиотечните документи могат да се ползват извън Централната библиотека и Детския отдел за определен срок срещу заплащане или депозит и заплащане:
10.1. Грамофонни плочи, аудиокасети и диафилми – 1 брой за 10 дни – 0.50 лв.
10.2. Компактдискове, CD ROM и DVD – 1 брой за 10 дни – 1.00 лв. и депозит – 10.00 лв.
11. Изготвяне на писмени библиографски справки с обем:
11.1. до 20 библиографски описания – 2.00 лв.
11.2. до 40 библиографски описания – за 1 брой описание – 0.20 лв.
11.3. над 40 библиографски описания – по договаряне. 
12. Изготвяне на писмена тематична справка – 1.00 лв. на страница.
13. Съобщение по телефона за върнати в библиотеката, заявени библиотечни документи – 0.20 лв.
14. Услуги, предлагани в Обществения информационен център:
14.1 Интернет достъп (до 2 часа)
14.1.1. за читатели на библиотеката (с платена читателска карта):
14.1.1.1. до 1 час на ден – безплатен. 
14.1.1.2. над 1 час – 0.60 лв./30 мин. с вкл. ДДС.
14.1.2. за еднократни потребители. 
14.1.2.1. до 30 мин. – 1.20 лв. с вкл. ДДС.
14.1.2.2. след 30 мин. – 0.60 лв. до 30 мин. с вкл. ДДС.
14.2. Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4
14.2.1. на текст – 0.24 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.2.2. на текст с илюстрация – 0.48 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.2.3. на илюстрация – 0.60 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.3. Използване на компютър за текстообработка – 1.20 лв./час с вкл. ДДС.
14.4. Набор на текст от библиотечен сътрудник
14.4.1. текст на български език – 0.72 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.4.2. текст на руски език и латиница – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.4.3. текст с формули и таблици – 1.44 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.5. Запис на информация върху DVD, CD или дискета - 0.96 лв. с вкл. ДДС.
14.6. Сканиране на документ А4
14.6.1. на текст до 10 страници – 0.60 лв. с вкл. ДДС/стр. + запис  
14.6.2. на текст над 10 страници (до 1/3 от източника) – 0.48 лв./стр. с вкл. ДДС + запис
14.6.3. на текст с илюстрация – 0.84 лв./стр. с вкл. ДДС. 
14.7. Копиране на документи от фонда на библиотеката
14.7.1. едностранно – 0.10 лв. с вкл. ДДС.
14.7.2. двустранно – 0.15 лв. с вкл. ДДС.
14.7.3. копиране на текст с илюстрация, снимка и др. – 0.20 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.8. Заснемане на документи от фондовете Редки и ценни издания и Краезнание до 1950 г. с техника на потребителя:
14.8.1. от непериодичен източник – 1.20 лв./кадър с вкл. ДДС.
14.8.2. от периодичен източник – 2.40 лв./кадър с вкл. ДДС.
14.9. Изпращане и получаване на факс
14.9.1. изпращане в страната – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.9.2. изпращане извън страната – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС + 1.08 лв./мин. с вкл. ДДС.
14.9.3. получаване – 0.96 лв./стр. с вкл. ДДС.
14.10. Ламиниране А8 – 0.36 лв. с вкл. ДДС.
15. Издаване на дубликат на читателска карта – 1.00 лв.
16. Уведомления до читатели нарушили правилата за ползване на библиотечните документи:
16.1. Писмено предизвестие – 0.60 лв.
16.2. Предизвестие с обратна разписка – 3.00 лв.
16.3. Телефонно обаждане – 0.50 лв.
17. При загубване или повреждане на библиотечен документ читателят заплаща петкратната стойност на библиотечния документ по неговата пазарна цена.

Инструкция за приемане на непоискани дарения

Инструкция за приемане на непоискани дарения
в библиотека "Родина" – Стара Загора

Политика за приемане на непоискани дарения
Библиотека „Родина” разчита на дарителите да подпомогнат обогатяването и развитието на библиотечния фонд, тъй като много от нейните специални сбирки и ценни ресурси са придобити чрез дарения.
Библиотека „Родина” приветства и насърчава даренията, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи.
Библиотеката е отворена за дарения, които отговарят на текущите интереси и приоритети на читателската аудитория, и допълват колекциите по отношение на вид на изданията, тематична насоченост, научност и плурализъм.
Библиотеката приема само дарения, които съответстват на изискванията и критериите за подбор, използвани при покупката на нови библиотечни документи:

 • детска художествена и отраслева литература, издадена след 2000 г.;
 • художествена литература за възрастни, издадена след 2000 г.;
 • съвременни речници, справочници и енциклопедии за деца и възрастни от всички отрасли на знанието;
 • литература от отраслите на знанието, издадена след 2005 г.

както и:

 • авторски и преводни книги на старозагорски творци и специалисти;
 • книги, свързани с историята, с обществено-политическия, икономическия и културния живот на Стара Загора и общината;
 • книги и продължаващи издания, издавани и отпечатвани в Стара Загора;
 • дребни публикации – брошури, програми, покани, плакати, календари на старозагорски културни, образователни и други институции, организации и фирми;
 • картички и снимки от Стара Загора и общината.
 • видеокасети и DVD със старозагорско съдържание;

На дарителите се препоръчва да предоставят за предварително съгласуване на библиотеката списъци с описание на дарението.  
Библиотеката приема непоискани дарения, но без поставяне на условия от страна на дарителя, запазвайки си правото след преценка на необходимостта от дарението за нейните читатели, да разполага с него както намери за най-добре.
Библиотеката не поощрява дарения с поставени условия от дарителя. Предложенията за дарения с поставени условия се разглеждат индивидуално за всеки отделен случай.
Библиотеката не приема незаконно издадени документи, както и такива, които будят съмнения за откраднати.
Не се приемат документи в лошо физическо състояние, материали, съдържащи остаряла по съдържание информация, минали течения от популярни периодични издания, както и материали с небиблиотечен характер – костюми, медали, монети, марки, щампи, баджове, емблеми, декорации, лични вещи и др.

По изключение, с решение на ръководството:
Библиотеката може да приеме документи в лошо физическо състояние ако са липсващи във фонда й произведения за Стара Загора и края или от старозагорски автори, както и такива, които представляват културна ценност.
За документи, които представляват културна ценност, дарителят се задължава да предостави информация за произхода им и пътя им до библиотеката.
Библиотеката може да приеме материали с небиблиотечен характер, подходящи за илюстриране на творческия процес на старозагорски автор при организиране на бъдещи изложби.

Процедура за приемане на непоискани дарения
Желателно е преди предоставяне на дарението дарителят да изпрати на библиотеката списък с автор, заглавие и година на издаване на книгите за съгласуване и подбор.
Всяко дарение се преглежда от комисия, назначена със заповед на директора, която след прецизен подбор изготвя протокол за документите, избрани да постъпят във фонда на библиотеката.
За всяко дарение се подписва предавателно-приемателен протокол в два екземпляра, който съдържа информация за дарителя, за неговата воля, за вида на дарените документи и тяхното физическо състояние. Неразделна част от протокола е списъкът на дарените документи.
За по-големите, ценни и значими дарения и за даренията, за които дарителят е поставил специални условия, се подписва и официален договор, който включва информация за дарителя, за произхода и размера на дарението и условията за управлението на подарените документи. От дарителя се изисква декларация за
Части от дарения, които дублират документи от библиотечния фонд не се усвояват и се предоставят на други библиотеки и институции от община Стара Загора – РБ „Захарий Княжески”, Университетска библиотека, читалищни или училищни библиотеки, НПО, културни институти или се предлагат за продажба в самата библиотека, или от книготърговци.

Политика на обработка и каталогизация
Библиотеката не поема ангажимент за обработка на дарения в рамките на поставен срок.
В каталожното описание на подарения документ се отбелязва дарителят като източник на постъпване на документа в библиотеката.

Политика на публичност
Библиотеката поставя на всеки документ печат с името на дарителя.
Библиотеката огласява дарението чрез прессъобщения, изложби и уебсайтове, за да се получи обществено признание и оценка на дарителския жест.
Всяка година на рождения ден на библиотеката 25 март или срещу 24 май  библиотеката връчва дарителски грамоти на най-големите си дарители.
При изрично заявено искане на дарителя библиотеката подкрепя желанието му за анонимност.

Политика на достъп до дарени документи (Политика при организация на достъпа)
Организацията на достъпа до подарените документи се извършва в съответствие с нуждите на ползвателите на библиотеката и нейните филиали.
По преценка на библиотеката отделните заглавия от приетото дарение, независимо от неговата големина, постъпват в съответен отдел и колекция и се интегрират физически в библиотечния фонд.
Достъпът до даренията се осигурява посредством търсене в пълните каталожни описания на традиционните и онлайн каталози на библиотеката.
При приемане на книги, дарени от самите автори – старозагорци, и при съгласие на автора, се сключва договор, по силата на който библиотеката придобива от дарителя прехвърляема интелектуална собственост, както и сродни права за целите на опазването и достъпа до старозагорското печатно културно наследство.

Отчисляване от фонда
Библиотеката си запазва правото да отчислява дарени документи в бъдеще време, ако те се окажат впоследствие дублетни или ненужни екземпляри.

Комисия в библиотека "Родина" за приемане на непоискани дарения от частни лица, организации и институции

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захарина Костова, гл. библиотекар
И ЧЛЕНОВЕ: 1. Мима Атанасова, гл. библиотекар; 2. Венета Бонева, гл. библиотекар; 3. Пенка Стоянова, гл. библиотекар
Комисията има за задача да прави преценка на необходимостта от включване на предложеното дарение (или на части от него) в библиотечния фонд.

Правилник за междубиблиотечно заемане

Правилник за междубиблиотечно заемане
в библиотека „Родина” – Стара Загора

Чл. 1. Междубиблиотечното заемане (МЗ) в библиотека „Родина” – Стара Загора, се организира с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от документи, които се намират във фондовете на други библиотеки в страната и чужбина.
Чл. 2. Междубиблиотечно заемане се извършва предимно от големите депозитни библиотеки в България.
Чл. 3. Поръчките за Международно междубиблиотечно заемане се изпълняват единствено чрез Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
(1) Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА.
Чл. 4. Междубиблиотечното заемане в библиотека „Родина” се организира и осъществява от отговорник за МЗ, който работи в отдел „Читалня”.
Чл. 5. Библиотека „Родина” изпълнява поръчки по МЗ на свои регистрирани читатели и на библиотеки в страната. 
Чл. 6. Ползването на заетите от друга библиотека книги в библиотека „Родина” се извършва единствено в отдел Читалня, в рамките на работното й време.
Чл. 7. Чрез МЗ библиотека „Родина” изпраща за временно ползване само библиотечни документи, които липсват във фондовете на другите библиотеки в страната.
Чл. 8. По реда на МЗ се предоставят книги в оригинал и копия на статии от периодични издания и сборници, като се спазват законите и разпоредбите за авторското право.
Чл. 9. От МЗ се изключват следните видове документи:
(1) Ръкописи, старопечатни и възрожденски книги;
(2) Редки и ценни издания;
(3) Графични материали;
(4) Справочни издания.
Чл. 10. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове при следните случаи:
(1) Търсените документи са заети от други читатели;
(2) Търсените документи са в процес на дигитализиране или подвързия;
(3) Търсените документи са изключeни от МЗ според разпоредбите на чл. 9 от този правилник;.
(4) Търсените документи са поръчани с неточно и непълно оформени заемни бележки.

Оформяне и изпълнение на поръчките
Чл. 11. Поръчките за МЗ се правят със заемна бележка на стандартен хартиен или електронен формуляр – по пощата, по имейл или по факс.
(1) Библиографските данни се вписват четливо и без съкращения след проверка от библиотекаря.
(2) Всяка библиотека може да поръчва едновременно до пет тома в оригинал.
(3) За копия на статии от продължаващи издания няма ограничение за броя.
Чл. 12. Поръчките се обработват за един ден при пълни данни и до три работни дни, когато библиографската информация е неточна или недостатъчна.
Чл. 13. Срокът за изпълнение на поръчките за книги и копия на статии от периодични издания, съхранявани в Централната библиотека, е три дни, а за документи от изнесените книгохранилища – до десет дни.
Чл. 14. Книги, които са в един екземпляр, се изпращат по преценка на ръководството.
Чл. 15. Срокът за МЗ е 30 календарни дни.
Чл. 16. Срокът, посочен в чл. 15, може да бъде продължен само при наложителни случаи, и то ако заетите документи не се търсят от други читатели. Продължаването на срока трябва да се поиска по телефона или по електронен път, една седмица преди изтичането му.
Чл. 17. Срокът за ползване по чл. 15 може да бъде съкратен по решение на библиотеката, която изпраща материалите.  
Чл. 18. Пратките с книги се изпращат по пощата или по куриер препоръчано, в здрава опаковка и с обявена стойност.
Чл. 19. Статиите от периодични издания и сборници се изпращат след сканиране по електронна поща.
Чл. 20. Стойността на услугите по МЗ (пощенски разходи в двете посоки и стойността на поръчаните копия) се поемат от библиотеката заявител (от ползвателите им).

Задължения и отговорности
Чл. 21. Библиотеките, използващи МЗ, поемат на основание чл. 32 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове следните задължения, чиито неизпълнения водят до имуществена отговорност:
(1) Да се грижат за опазване на заетите книги;
(2) Да връщат заетите документи в срока, посочен в чл. 15 и отбелязан на заемната бележка;
(3) Да не предоставят за ползване извън библиотеката книгите, получени чрез МЗ.
(4) Да поправят вредите, причинени на заетите книги през времето на ползване от тях.
Чл. 22. При неспазване на срока, посочен в чл. 15, библиотеките, използващи МЗ, заплащат глоба на библиотека „Родина” в размер на 5 лв. за една книга за всеки неспазен срок.
Чл. 23. При повреждане и невръщане на получените документи на библиотеката поръчител се налагат санкции, съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 5 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 24. При нарушение на разпоредбите на този Правилник, библиотеките се лишават от право на МЗ за определено време, съгласно чл. 34 ал. 3 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 25. Читателят и библиотека „Родина” носят пълната отговорност за съхраняването, опазването и връщането на заетите документи в определения от библиотеката доставчик срок.
Чл. 26. Всяка библиотека, която ползва МЗ, се задължава да спазва изискванията на този Правилник.
Чл. 27. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.01.2013 г.

За контакт:
Венета Бонева
тел.: 042 630012; GSM: 0884477916
факс: 042 603950
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В момента има 48 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2020, Библиотека Родина - Стара Загора