ХХІV ИЗДАНИЕ
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ”
СТАРА ЗАГОРА 2007

Регламент


Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща музей “Гео Милев”.

Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби напечатани в 3 еднообразни екземпляра, с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане.

Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция или по електронна поща не по-късно от 15.10.2007 г. на адрес:

6000 гр. Стара Загора, Библиотека “Родина”
бул. “Руски” № 17
е-mail: lib@rodina-bg.org
тел.: 042/ 603-950; 623-855
или
6000 гр. Стара Загора, Община Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 107
отдел “Култура и вероизповедания”
тел.: 042/ 614-877; 614-862

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици. Ще бъдат присъдени три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и приза на конкурса – Златното яйце. Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс завършва с литературно четене на отличените участници.