Историческият музей в нова сграда
събота, 22 септември 2007

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Регионален исторически музей –
Стара Загора се премести в нова сграда. Новият адрес е Стара Загора, 6000,
бул. Руски № 42.
Телефонните номера на отделите в музея са променени както следва:

Директор 042/919-206
Деловодство 042/600-299 , 042/601-045 , 042/919-206
Домакин 042/919-216
Отдел „Праистория” 042/919-205
Отдел „Антична археология” 042/919-204
Отдел „Средновековна археология” 042/919-205
Отдел „История на България ХV-ХVІІІ” 042/919-213
Отдел „Етнография” 042/919-213
Отдел „Нова и най-нова история” 042/919-215
Екскурзоводи 042/919-201
Реставратори 042/919-208
Библиотека 042/919-207

Моля, обърнете внимание, че досегашният интернет сайт на Музея
(http://www.chambersz.com/museum/Ind.HTM) ще бъде деактивиран. Новият
интернет сайт ще бъде достъпен до няколко дни на адрес:
http://museum.starazagora.net/