Дни на мислителите - ХІ ОУ
вторник, 22 май 2007


ХІ ОУ "Николай Лилиев" - Стара Загора
Проект "Училище за идеи"

„Училище за идеи” се казва авторски проект на г-жа Йорданка Христова – учителка в ХІ ОУ „Николай Лилиев” - Стара Загора. Вече пета година тази новаторска идея, ориентирана към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения в българското училищно образование, се радва на подкрепата на родителската общност и на децата. Усвояването, упражняването и практикуването на мисловни умения по системата на професор Едуард де Боно е само една от дейностите, включени в проекта. Тя се осъществява 2 часа седмично в Клуб по мислене, като извънкласна форма. Обхванати са около 60 деца.
Овладяването на умения и компетентности за практическо мислене позволява да се разширяват приложните аспекти на проекта. В тази връзка Детският парламент към проекта разкрива възможности за практикуване на ораторски умения и гражданска инициатива. А от тази учебна година най-актуална е дейността „Обучение чрез проект”.
По време на Дните на мислителите 22 - 23 май т.г. ще станат известни и първите носители на наградата „Млад мислител”. Тя е учредена от г-жа Христова с цел признание и поощряване на учениците от ХІ ОУ „Николай Лилиев”, които се обучават по проекта „Училище за идеи”. Паричният фонд е лично дарение на учителката. Грамота и финансово й изражение ще получат учениците, чийто проекти са стигнали до заключителен етап, както и за трайно проявен интерес към практическо мислене.
По предложение на родителската общност г-жа Христова бе наградена през миналата година с грамота „Анастасия Тошева” ”за доказан професионализъм в учебно-възпитателната дейност, за новаторски дух и за издигане авторитета на училището”. Своя опит тя вече обобщи и публикува в книгата „Първи стъпки в прякото преподаване на мислене в училище”.


------------------------------------------------

Дни на мислителите
22 - 23 май 2007

22 май
17.00 ч.
стая 25

 
Презентация на ученическите проекти, класирали се до заключителния етап за наградата "Млад мислител"
Обявяване на наградените и връчване на грамоти и парични награди за учениците от клубовете по мислене

 

   

23 май
І час
Vа кл.
ІІ час
Vб кл.

 

Презентация на проекта "Гръцка митология - поетични разкази за богове, полубогове и герои"
Разработка на Теодора Димова от Vа клас, І място "Млад мислител" - за индивидуален проект
     
VІ час
VІа кл.
 
Презентация на проекта "Защитени растения и животни в България"
Разработка на екип: Тони Стоянова, Мария Колева и Полина Русенова от ІVа клас, І място "Млад мислител" за групов проект
   
Презентация на проект "Слънчевата система"
Разработка на Деница Ибришимова, Мартина Тонева и Емануела Емилова от ІVа клас, ІІ място "Млад мислител" - групов проект
     
VІІ час
Vа кл.
  Презентация на проект "По върховете на българската история"
Разработка на Жулиета Желева, Елиза и Карина Азизян от Vа клас, ІІІ място "Млад мислител" - групов проект

 

Информацията е предоставена от Георги Димов
Председател на инициативния комитет на родителите на децата обхаванати от проекта "Училище за идеи"

 

Последна промяна: вторник, 22 май 2007