Клубове, дружества, фондации
понеделник, 01 януари 2007

Информацията за организациите е публикувана по реда на получаването й.

Дружество на писателите Стара Загора

Изгражда се под "шапката" на Сдружението на българските писатели с председател Михаил Неделчев на 30.10.2004 г.

Учредители: Виолета Бончева, Виолета Христова, Татяна Савова, Красимира Божанова, Радка Шидерска, Тодор Шунанов, Стойчо Маджарски, Иван Груев, Ботьо Буков, Георги Димитров, Йордан Атанасов, Керка Хубенова.

Председател: Иван Груев

Последна промяна: четвъртък, 04 януари 2007