Читалища
петък, 29 декември 2006


Градски читалища

Народно читалище "Родина"

година на създаване: 1860 г.
aдрес:
Стара Загора 6000, ул. "СВ. Княз Борис " 94
тел.: 042/ 626 900

Народно читалище "Св. Климент Охридски"

година на създаване: 1929 г.
aдрес:
Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" 156
тел.: 042/ 623 206

Народно читалище "Георги Бакалов"

година на създаване: 1933 г.
aдрес:
Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" 103
тел.: 042/ 410 97

Народно читалище "Даскал Петър Иванов"

година на създаване: 1988 г.
aдрес:
Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" 4
тел.: 042/ 491 10

Народно читалище "Железник"

година на създаване:
aдрес:
Стара Загора 6000, кв. "Железник", ул. "Арх. Хр. Димов" 37
тел.: 042/ 731 88

Народно читалище "Отец Паисий"

година на създаване: 1940 г.
aдрес:
Стара Загора 6000, кв. "Зора", бл. 4, ет. 1
тел.: 042/

Народно читалище "Колю Ганчев"

година на създаване: 1936 г.
aдрес:
Стара Загора 6000, кв. "К. Ганчев", ул. "Възраждане" 17
тел.: 042/


Читалища на територията на община Стара Загора

Народно читалище "Христо Ботев" с. Стрелец

година на създаване: 1926 г.
aдрес:
с. Стрелец 6058
тел.: 041279/ 366

Народно читалище "Св. Климент Охридски" с. Малка Верея

година на създаване: 1903 г.
aдрес:
с. Малка Верея 6045
тел.: 041270/ 353

Народно читалище "Развитие" с. Дълбоки

година на създаване: 1878 г.
aдрес:
с. Дълбоки 6060
тел.: 041171/ 260

Народно читалище "Благоразумие" с. Калитиново

година на създаване: 1927 г.
aдрес:
с. Калитиново 6049
тел.: 04113/ 226

Народно читалище "Пробуда" с. Михайлово

година на създаване: 1921 г.
aдрес:
с. Михайлово 6051
тел.: 867623

Народно читалище "Развитие" с. Оряховица

година на създаване: 1918 г.
aдрес:
с. Оряховица 6061
тел.: 041178/ 285

Народно читалище "Развитие" с. Самуилово

година на създаване: 1923 г.
aдрес:
с. Самуилово 6051
тел.: 041274/ 392

Народно читалище "Христо Ботев" с. Братя Кунчеви

година на създаване: 1929 г.
aдрес:
с. Братя Кунчеви 6057
тел.: 041173/ 260

Народно читалище "Съзнание" с. Казанка

година на създаване: 1908 г.
aдрес:
с. Казанка 6062
тел.: 041111/ 2430

Народно читалище "Св. Климент Охридски" с. Могила

година на създаване: 1930 г.
aдрес:
с. Могила 6052
тел.: . 041276/ 576

Народно читалище "Димитър Наумов" с. Преславен

година на създаване: 1908 г.
aдрес:
с. Преславен 6048
тел.: 041113/ 273

Народно читалище "Христо Ботев" с. Памукчии

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Памукчии 6058
тел.: 041118/ 260

Народно читалище "Пробуда" с. Маджерито

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Маджерито 6063
тел.: 041129/260

Народно читалище "Просвета" с. Еленино

година на създаване: 1927 г.
aдрес:
с. Еленино 6047
тел.: 041122/ 260

Народно читалище "Просвета" с. Сладък кладенец

година на създаване: 1898 г.
aдрес:
с. Сладък кладенец 6064
тел.: 04111/ 260

Народно читалище "Просвета" с. Плоска могила"

година на създаване: 1929 г.
aдрес:
с. Плоска могила 6055
тел.: 088 7479854

Народно читалище "Иванка Терзиева" с. Богомилово

година на създаване: 1927 г.
aдрес:
с. Богомилово 6065
тел.: 04123

Народно читалище "Пробуда" с. Бенковски

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Бенковски 6055
тел.: 041123/ 332

Народно читалище "Христо Ботев" с. Старозагорски мин. бани

година на създаване: 1952 г.
aдрес:
с. Старозагорски мин. бани 6062
тел.: 04111/ 2260

Народно читалище "Светлина" с. Арнаутито

година на създаване: 1929 г.
aдрес:
с. Арнаутито 6069
тел.: 041145/ 146

Народно читалище "Пробуда" с. Остра могила

година на създаване: 1927 г.
aдрес:
с. Остра могила 6062
тел.: 041118/ 260

Народно читалище "Съзнание" с. Християново

година на създаване: 1929 г.
aдрес:
с. Християново 6072
тел.: 041146/ 260

Народно читалище "Напредък" с. Пшеничево

година на създаване:
aдрес:
с. Пшеничево 6268
тел.: 04143/ 275; 088 8791424

Народно читалище "Хр. Ботев" с. Пряпорец

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Пряпорец 6062
тел.: 04113/ 260

Народно читалище "Съзнание" с. Руманя

година на създаване: 1938 г.
aдрес:
с. Руманя 6057
тел.: 04113/ 230

Народно читалище "Васил Левски" с. Бъдеще

година на създаване: 1931 г.
aдрес:
с. Бъдеще 6058
тел.: 04112/ 260

Народно читалище "Пробуда" с. Горно Ботево

година на създаване: 1927 г.
aдрес:
с. Горно Ботево 6053
тел.: 041172/ 550

Народно читалище " Пробуда" с. Загоре

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Загоре 6063
тел.: 041277/ 260

Народно читалище "Пробуда" с. Змейово

година на създаване: 1882 г.
aдрес:
с. Змейово 6059
тел.: 04124/ 216

Народно читалище "Искра" с. Хан Аспарухово

година на създаване: 1921 г.
aдрес:
с. Хан Аспарухово 6055
тел.: 041179/ 326

Народно читалище "Светлина" с. Лозен

година на създаване: 1922 г.
aдрес:
с. Лозен 6062
тел.: 04111/ 2450

Народно читалище "Гранит" с . Ново село

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Ново село 6062
тел.: 0411/ 260

Народно читалище "Отец Паисий" с. Ракитница

година на създаване: 1901 г.
aдрес:
с. Ракитница 6067
тел.: 04116/ 375

Народно читалище "Пробуда" с. Сулица

година на създаване: 1928 г.
aдрес:
с. Сулица 6062
тел.: 041172/ 360

Народно читалище "Възраждане" с. Калояновец

година на създаване: 1927 г.
aдрес:
с. Калояновец 6070
тел.: 041144/ 474

Народно читалище "Стоян Генчев" с. Хрищени

година на създаване: 1901 г.
aдрес:
с. Хрищени 6050
тел.: 04126/ 260

Последна промяна: петък, 29 декември 2006